fbpx

2 dubna

Zóna – jak se dostat do absolutní koncentrace

0  comments

Zóna je stav, který zažívají ti největší profesionálové nehledě na odvětví, ve kterém působí. Dost často se do „zóny“ dostávají ti nejlepší sportovci, manažeři a byznysmeni. Pokud přesně nevíte, co se pod tímhle tajemným názvem „zóna“ skrývá, resp. co to znamená, hned vás ujistím, že po přečtení tohoto článku se tam budete chtít okamžitě dostat a vydržet tam co nejdéle.

Zóna je stav absolutní koncentrace naší mysli, pro kterou v tu danou chvíli neexistuje nic jiného než náš záměr. V tu chvíli máme pocit, že se zastavil čas. Nejsou na nás znatelné emoce a naše činnost nebo úsilí, které vyvíjíme, vidíme naprosto ostře, ničím nerušeně. Tep nám klesne. Naše myšlení v tu chvíli ovládají alfa vlny a to se přepne do jakéhosi super počítače, který automaticky vyhodnocuje všechny proměnné, které ani nemusíme vidět nebo si je uvědomovat tak, abychom dosáhli maximálního efektu.

Je proto jasné, že člověk v tomhle stavu podává ty nejlepší výkony, je nejvíce produktivní nebo udělá obrovské množství práce. Lidé, kteří tento stav prožívají a záměrně se do něho dostávají, ho popisují jako stav jakéhosi vytržení, ve kterém se věci odehrávají samy od sebe a oni jsou jen pozorovateli z povzdálí. Určitě budete chtít vědět, jak se dá tenhle stav navodit? Jak se do zóny dostat?

Související článek: 7 bodů vedoucích k absolutní koncentraci

To může být trochu náročnější. Představte si dva lidi. Učně a mistra. Učeň je začátečník a cokoliv dělá, dělá vědomě, tzn. že potřebuje na vykonávanou činnost myslet a plně se na ni soustředit. Naproti tomu mistr dělá činnost automaticky, tedy podvědomě. To má obrovskou výhodu zejména ve sportu, protože tělo zapojuje jen ty svaly, které potřebuje, zatímco ostatní svaly relaxují. Dalo by se říci, že podvědomí jede na autopilota. A právě podvědomí je pro zónu zásadní. Náš mozek potřebuje mít vybudované spoje k té dané činnosti, aby ji vykonával automaticky. Čím více je těch spojů, tím náš mozek dokáže vyhodnocovat najednou větší množství informací a v konečném důsledku se přepnout do stavu absolutní koncentrace, tedy do zóny. Jestli se ptáte kolik je potřeba času, aby se z učně stal mistr, pak je to zhruba 10 tisíc hodin.

Vybudovat si schopnost dostat se do zóny je hodně závislé na typu činnosti. Pokud děláte něco jednoduchého jako je běh nebo cvičení, doba k osvojení si této schopnosti je výrazně nižší než 10 tisíc hodin. Pokud se naopak jedná o strukturovanou činnost, jakou je např. management, pak bude opravdu potřeba 10 tisíc hodin.

Existují předpoklady k tomu, abychom se dostali do zóny. Definoval je Mihaly Csikszentmihalyi ve své knize Flow, tady jsou:

  1. Musíme mít šanci dotáhnout činnost do konce.
  2. Musíme být schopni koncentrovat se na to, co právě děláme.
  3. Koncentrace je zpravidla možná pouze, pokud má naše činnost jasný cíl.
  4. Tato činnost musí poskytovat okamžitou zpětnou vazbu.
  5. Jsme tak zabráni do toho, co děláme, že si neuvědomujeme každodenní starosti.
  6. Máme pocit, že tu činnost plně ovládáme.
  7. Přestáváme si uvědomovat své vlastní „já“.
  8. Ztrácíme pojem o čase.

 

Každopádně, abychom tyhle předpoklady naplnili, potřebujeme jednoduše zvednout zadek a jít proto něco udělat. Ať už je to cokoliv. Odměnou nám potom při konstantní činnosti může být právě dosažení stavu, o kterém celý článek je – ZÓNA.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center