fbpx

27 srpna

Zabezpečte se! – Vytvořte si bezpečnostní polštář

0  comments

Napadlo vás někdy, jak je možné, že někdo dokáže na Wall Street ztratit všechny své úspory, zatímco ostatní tam vydělají milióny? Nebo jaké tajemství před námi schovává velikán Warren Buffett? Dnes bude jedno tajemství odhaleno!

Zdroj: http://footage.framepool.com/en/shot/279126329-flopping-exhaustion-bookshelf-bedspread

V dávné historii shrnuli moudří rádci všechny smrtelné události do jediné fráze: This too will pass (Toto také jednou pomine). V podobné situaci stálo mnoho investorů, kteří tajemství správného a racionálního investování popsali třemi slovy: Margin of safety (Bezpečnostní polštář). To je nitka, která se táhne vším, což si všichni profesionálové uvědomují a svá rozhodnutí nikdy nestaví proti.

V čem spočívá záhadné tajemství?

Celý koncept si vysvětlíme na jednoduchém příkladu. Podíváme se, jak zvolit správnou investiční variantu, aby splňovala podmínku bezpečnostního polštáře.

Společnost X:

Požadovaný výnos 8% ročně
Potencionální výnos 10% ročně

Bezpečností polštář = Potencionální výnos – Požadovaný výnos = 10% – 8% = 2%

Bezpečnostní polštář společnosti X se rovná 2%.

Společnost Y:

Požadovaný výnos 8% ročně
Potencionální výnos 17% ročně

Bezpečností polštář = Potencionální výnos – Požadovaný výnos = 17% – 8% = 9%

Bezpečnostní polštář společnosti Y se rovná 9%.

Pokud zvolíme společnost X, není to žádná výhra. Nemáme dostatečně velký bezpečnostní polštář.
Naopak ve variantě společnosti Y je prostor mnohem větší. To už vypadá mnohem lépe!

Zdroj: https://www.leveragegroup.com.au/work-health-safety-tradie/

Proč je tak důležité dodržovat pravidlo bezpečnostního polštáře?

Je to jednoduché. Pokud vybíráme investici, která nemá pevně stanovený výnos, jako například dluhopisy, tak se investice s pohyblivým výnosem oceňují podle více metod. Tím pádem se může stát, že společnost oceníme jinak než veřejnost. Vrátíme se k předchozímu příkladu, abychom to vysvětlili. Pokud by se stalo, že bychom společnost X ocenili špatně a měla potencionální výnos jen 4% a my očekáváme 8%, pravděpodobně bychom se svého ročního výnosu nikdy nedočkali. Kdybychom udělali stejnou 6% chybu u společnosti Y, máme stále potencionální výnos 11%, který přesahuje náš požadovaný výnos.

Jak bezpečnostní polštář funguje v tvrdé realitě?

Trh se stále vyvíjí a žádné podmínky nezůstávají stejné. Jedna ze společností může udělat radikální krok na snížení nákladů, anebo může objevit nové odbytiště svých produktů a zvýší se jí příjmy. To vše se může stát a mohli bychom najednou zjistit, že první společnost má potenciální výnos třeba až 20%. To jsme ale nemohli vědět a mohl by se stát pravý opak. Společnost X nedosáhne předpokládaných čtvrtletních výsledků a rázem bude nadhodnocená (přestože jsme ji na začátku podhodnotili.)

Pokud dodržujeme pravidla bezpečnostního polštáře, máme mnohem větší pravděpodobnost úspěchu. Je důležité si uvědomit, že ten samý princip využívá například Warren Buffett, před kterým ho používal Benjamin Graham – Buffettův učitel. Jak říká staré pravidlo: Pokud budeme dělat to, co dělají úspěšní, budeme také úspěšní.

Poslední naši myšlenku necháme na zamyšlení. Ačkoliv zmiňovaný princip je používaný v mnoha oblastech a je již dlouho známý, nedalo by se jeho využití najít i v každodenním životě? Dodržování principu, kdy máme nějaký prostor na manipulaci a nemáme tak velký stresový tlak? Jsem si jistý, že jste schopni najít spoustu využití pro „taktiku“ bezpečnostního polštáře, který vám dovolí si podstatně oddechnout.

Co myslíte, dokázali byste využít bezpečnostní polštář?


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center