fbpx

2 dubna

Thomas Alva Edison – světlo ještě svítí

0  comments

EDISON – jméno známé, jako žádné jiné. Jeden z nejvýznamnějších amerických vynálezců. Při vyslovení tohoto jména si každý představí žárovku. Jeho vynálezy od základu změnily společnost a často spustily davové šílenství.

Spolupráce

V minulém článku o Henrym Fordovi jste se dočetli, jak spolu jména Ford a Edison souvisí. Ford ale nebyl jediný, kdo během svého života spolupracoval s Edisonem. Henry FORD, Thomas Alva EDISON a Harvey Samuel FIRESTON (výrobce automobilových pneumatik). Jako tři vůdci amerického průmyslu byli součástí exkluzivní skupiny s názvem „Klub milionářů“.

Každé léto od r. 1915 – 1924 jezdily čtyři slavné americké osobnosti různého stáří a perspektivy na výlet. Tzv. „Klub milionářů“ spolu s přírodovědcem a esejistou Johnem Burroughsem. Říkali si „Four Vagabonds“ – čtyři tuláci.

Čtyři muži, kteří sdíleli lásku k přírodě. Burroughs ji viděl jako pastorační proud, kdežto jeho spolucestující jako nevyužitý zdroj energie…

Jejich každoroční setkání zaujalo širokou veřejnost a zvědavce, kteří je sledovali. Čtveřice navštívila významné oblasti Spojených států – Západní Virginii, Tennessee, Severní Karolínu, Zelené hory atd. Tyto výlety byly dobře organizované. Jezdilo s nimi několik osobních automobilů a dodávek s personálem, kteří se o ně starali. V roce 1919 se výletu účastnilo 50 vozidel.

Měli bychom více využívat přírodu jako zdroj nevyčerpatelné energie – slunce, vítr, příliv, … Vynaložit své finanční prostředky na využití sluneční energie. Doufám, že nebudeme muset čekat, až dojde ropa a uhlí dříve, než to začneme řešit. Přeji si, abych měl k dispozici více let…

Henry Ford, Thomas Alva Edison, President Warren Harding, Harvey Firestone
Henry Ford, Thomas Alva Edison, President Warren Harding, Harvey Samuel Fireston

Dětství

Za sněhové bouře v únoru 1847 se v ranních hodinách narodil chlapec. Byl velmi slabý a zdálo se, že nepřežije. Po chvilce se lékař naklonil k otci a řekl: „Ten hoch má asi zánět mozku“

„Co máme dělat?“ zeptal se otec.

Doktor pokrčil rameny: „Nedá se dělat nic. Jen čekat.“

Tak se narodil Thomas Alva Edison.

Narodil se jako sedmé – poslední dítě – Samuela a Nancy Eliott Edisonových. Rodiče neměli žádné zvláštní mechanické nadání. Matka bývala učitelkou, otec příležitostným obchodníkem. V sedmi letech začal Edison chodit do školy. Jeho učitel ho považoval za hloupého studenta. Edison neměl rád matematiku a na učitelovu trpělivost měl příliš mnoho otázek. Nakonec odešel ze školy a matka ho učila doma. To ona ho přiměla ke čtení. Ještě než mu bylo 12 let, měl přečtené knihy od Dickense, Shakespeara, Gibbona a dalších.

Zatímco ostatní děti si hrály venku, Edison doma ve sklepě experimentoval a míchal různé tekutiny a jedy. Jak se střídalo světlo a tma, tak se od malička v Edisonovi střídal obchodník a vynálezce. Ve čtrnácti letech začal vydávat noviny. Zařídil si redakci přímo ve vagónu, ale i tam měl nádoby s nápisem „jed“, nebo také „fosfor“.

V malé vesničce někdo ukázal k obzoru a vykřikl: „Hoří, hoří vlak!“ Vagón byl jako pochodeň a valil se z něj černý dým. Fosfor vypadl a zapálil podlahu.

Vlakvedoucí rozbil zbytek laboratoře a tloukl popáleného Edisona tak dlouho do hlavy, až z toho částečně ohluchl (pravděpodobně měl v dětství i záněty středního ucha).

Edison později říkával:
„Nedoslýchavost mi umožňuje pracovat s menším rozptylováním a nerušen vnějšími zvuky, mohu hluboce spát“.

Vynálezy

9 let před tím, než se Edison narodil, v r. 1876 si Alexander Graham Bell nechal patentovat telefon. Ten by zůstal nejspíše pouťovou atrakcí, kdyby ho Edison nezdokonalil pomocí uhlíkového mikrofonu – tím umožnil telefonování do všech světadílů.

Edisonovou láskou byl fonograf. V roce 1877 dal svému mechanikovi náčrtek jakéhosi válečku s klikou. Když byl stroj vyrobený, paní Mary Edisonová ho přinesla před obecenstvo a do dřevěného trychtýře přednesla dětskou básničku:

„Mařenka měla ovečku a její vlna je měkká a bílá…“

V přístroji to zašramotilo, zaskřípalo a pak se ozvalo:

„Mařenka měla ovečku a její vlna je měkká a bílá…“

V té chvíli se narodil fonograf, dědeček gramofonů. Je paradoxní, že téměř hluchý Edison vynalezl přístroj na záznam zvuku.

V roce 1878 se Edison rozhodl zabývat světlem a založil Edison Electric Light Company v Menlo Parku. Edison hledal správné vlákno, které by vyvolalo světlo při proudu elektřiny. Zkusil více jak 6 000 druhů vláken (cedr, len, bambus…) a provedl přes 1200 experimentů. 21. října 1879 vznikla žárovka. Edison přeměnil elektrickou energii na světelnou a na Nový rok ukázal svůj objev veřejnosti. Rozžehl svou žárovku a svět byl ohromen. Nebyl by to však Edison, kdyby se nedal do dalšího bádání.

„Žárovka musí svítit ne čtyřicet, ale stovky hodin!“

Mezi další Edisonovy vynálezy patří dynamo, které si nechal patentovat v r. 1881. Točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii. Vynález dynama byl velmi významný, protože na něho navázala historicky první elektrárna (r. 1882 v New Yorku).

K dalším méně známým vynálezům patří například sčítač hlasů — přístroj k zachování čerstvosti ovoce, létající stroj, tavná pojistka, kinematograf, drtič kamene, elektromobil a další.

Je třeba poznamenat, že u některých vynálezů se objevily pochybnosti, zda je opravdu vynalezl Edison. Některé z jeho vynálezů byly „jen“ vylepšení těch stávajících, jako je třeba telefon. Některé záměrně vymyslel, jako například žárovku či projektor filmu. Nejvíce hrdý byl však na svůj fonograf.

Thomas Alva Edison s fonografem
Thomas Alva Edison s fonografem

Laboratoř na vynálezy

V roce 1887 založil další laboratoř, asi 10× větší než byla ta původní.

Laboratoř ve West Orange v New Jersey měla 14 budov. 6 z nich byly věnovány „vymýšlení“. Hlavní budova měla velikost tří fotbalových hřišť. Byl zde prostor pro mechanické dílny, foukání skla, elektrické zkušebny a další. Nyní je laboratoř kulturní památkou.

Edison přijal 5 000 lidí. K zápisu se hlásili lidé ze všech končin světa. Vybíral jen ty, kteří neznali únavu a neváhali nasadit svůj život.

Ve vynalézání je devadesát devět procent dřiny a jedno procento nápadu… Každému muži je dovoleno spát nejvýše čtyři hodiny…

Laboratoř měla v útrobách zajímavé věci pro experimentování — kostice, želvy, sloní kůže a dokonce i lidské vlasy. Říkalo se, že měli ve skladu i oční bulvy amerického senátora.

Závěrem

Géniové té doby měli své priority postavené trochu jinak než ostatní lidé. Často s nimi nebylo lehké vycházet a ne jinak tomu bylo i u Edisona. Dohromady měl 6 dětí se dvěma manželkami a nebyl asi úplně ideální otec a partner. Edison byl workoholik a netoleroval lenost, někdy pracoval i 112 hodin týdně. Obě manželky si stěžovaly, že trávil veškerý svůj čas v laboratoři, kde kolikrát i přespal na zemi nebo na stole.

Edison vytvořil přes 2 000 vynálezů, z nichž si 1 150 nechal patentovat. Ne jednou se musel potýkat s příživníky z Wall Street, kteří na jeho vynálezech a patentech chtěli zbohatnout. Byl to vynálezce své doby a jeho činy pociťujeme dodnes.

Thomas Alva Edison zemřel, když mu bylo 84 let, v neděli, 18. října 1931. Ještě tři dny před smrtí si nechal patentovat svůj poslední vynález – umělý kaučuk. Po jeho smrti dal jeho syn rozrušenému Henry Fordovi uzavřenou zkumavku s parafínem, která údajně obsahuje Edisonův „poslední výdech“.

V den jeho pohřbu byly ve Spojených státech zhasnuty všechny žárovky na jeho počest.

Když se narodil Edison, elektřina nebyla vyvinuta. V době, kdy zemřel, byla celá města elektřinou rozsvícena…

Proč byl Edison génius?

  • věřil v tvrdou práci a odhodlání
  • někdy pracoval i dvacet hodin denně
  • vytvářel si tým spolupracovníků
  • povzbuzoval kreativitu svých zaměstnanců
  • věděl, na čem pracuje konkurence
  • téměř nikdy nepracoval na tom, na čem by nepracoval někdo před ním
  • přečetl nespočet knih
  • byl schopen řešit problémy a poučit se z nich
  • viděl každý neúspěch jako úspěch

 

Já jsem neselhal. Pouze jsem našel 10 000 cest, které nebudou fungovat.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center