fbpx

2 dubna

Strach z neúspěchu největším zabijákem, aneb jak mu úspěšně předejít?

0  comments

Ve světě businessu na náš čeká celá řada překážek, které nás mohou zlomit a zbořit naše sny a naděje. Strach z neúspěchu je největší zabiják. V následujícím článku se dozvíte jak strachu předejít a představím Vám projekt, který vám pomůže na cestě k úspěchu.

Business začíná ve vaší hlavě. Myšlenka je schopná se zhmotnit v realitu. Aby jste to dokázali, potřebujete vynaložit nemalé úsilí po delší dobu. Aby jste byly schopni investovat úsilí do svých myšlenek a snů, potřebujete motivaci. Můžete využít vnější motivaci, ale ta nedokáže působit trvale a snadno vás může opustit. Vnitřní motivace vám naopak přináší stabilnější tah na branku a  schopnost překonávat překážky. Vnitřní motivace vychází z osobního postoje, který je naší součástí a působí na naše rozhodnutí v přítomném čase. Osobní postoj ukotvíme pomocí osobní vize a pozitivního myšlení.

Tedy jsme opět na začátku u svých myšlenek a snů. Autoři publikací o osobním rozvoji často přirovnávají náš mozek k zahradě, do které sejeme myšlenky. Ať jsou špatné či dobré, vyrostou. Na nás zůstává, jestli a které z nich vytrhneme. O které naopak budeme pečovat a zušlechťovat je. Umění rozeznat plodné myšlenky od plevele je dar, který v sobě musíme objevit.

Ve škole nás nenaučili s myšlenkami pracovat. Navíc nám dala škola do vínku jistou skepsi k autoritám všeho druhu. Právě vyzrálé osobnosti nám mohou dopomoci k ujasnění vlastních myšlenek a ukotvení osobního postoje. Inspirují nás. Knihy a články o osobním rozvoji spadají do kategorie vnější motivace. Působí po omezenou dobu.

Sám jsem si prošel obdobím, kdy jsem používal texty autorit jako vnější motivaci. Na seminářích hovořím s lidmi s podobnou zkušeností. Knihy a nahodilé semináře zabírají jen u malého počtu lidí, kteří disponují vlastnostmi, jaké nemají ostatní. Ostatní skončí vždy na začátku jako jojo efekt při dietách.

Na základě osobních zkušeností jsem vypracoval metodiku, která zvýší šanci na konečný úspěch. Začali jsme se třemi skupinami, které se věnují osobnímu rozvoji. Každý týden dvě hodiny po šest měsíců. Během tohoto času má každý účastník možnost na sobě pracovat a zdokonalovat se. Pracujeme s myšlenkami, osobním postojem, vnitřní motivací. Učí se vypracovat business plán a firemní strategii. Zlepší schopnost sebeprezentace. Zvýší svou vnímavost a osvojí si základy vedení ostatních lidí. Naučí se si stanovit cíle a priority.

Po třech měsících absolvují koučingové sezení a rozhodnou se, zda chtějí rozvíjet svůj business plán, věnovat se rozvoji ostatních nebo přijdou na to, že podnikání není, co hledají a zaměří se dovednosti, které využijí v práci svých snů.

Po konzultaci s portálem Svět úspěšných jsem se rozhodl otevřít čtvrtou skupinu. Sedm z Vás má možnost se přihlásit. Pošlete mi email (info@miroslavmasata.cz) a já Vás pozvu na informační setkání.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center