fbpx

2 dubna

Proč motivovat vaše pracovníky? Využívejte jejich potenciál naplno!

0  comments

Motivace a odměňování pracovníků jsou jedny z nejstarších a nejzávažnějších personálních činností, které na sebe přitahují mimořádnou pozornost. Jde zároveň o činnosti s široce propracovanou, a tedy i značně rozsáhlou teorií a metodologií. Každá organizace má k dispozici poměrně širokou škálu možností jak odměňovat a motivovat své pracovníky nejen za jejich práci, ale i za to, že jsou jejími zaměstnanci. Strategie řízení lidských zdrojů je velice úzce propojena s firemní strategií. Motivační odměňování by mělo působit jako soubor různých forem odměn podporující dosahování firemních cílů. Na úvod je také nutné konstatovat, že v každé firmě není nic cennějšího než lidský kapitál.

Bez práce nejsou koláče.

Motivační síla peněz je bezesporu velká, ale má i svá omezení. Výzkumy potvrzují, že peníze nejvíce zvyšují pracovní úsilí v období krátce před termínem jejich výplaty. Snadno si domyslíte, jak to vypadá s úsilím bezprostředně po výplatě: klesá pod průměrnou úroveň. Podobně i zvýšení mzdy zpravidla vyvolává pouze dočasné zvýšení pracovního úsilí (4 – 6 týdnů).

Pozitivní motivace posiluje úspěch, který podporuje pozitivní očekávání i sebedůvěru. Na druhé straně však může vést k tomu, že člověk začne být se svým výkonem spokojen, přestane se snažit a jeho motivace se oslabí. Člověk se slabou motivací hůře udržuje pozornost, což se samozřejmě odrazí na výsledku práce. Na to si musíte dávat pozor!

Pokuste se odstranit to, co všeobecně demotivuje, a zamezit tomu:

 • nespokojenost se mzdou / platem,
 • špatné pracovní podmínky,
 • špatné mezilidské vztahy na pracovišti,
 • špatné uvedení do funkce,
 • nevyužívání schopností pracovníka,
 • nesplněné sliby ze strany zaměstnavatele,
 • nedostatečná komunikace a rozvoj,
 • vytváření nejistoty,
 • neustálá kritika a hrozby,
 • nevhodný člověk pro určitou práci,
 • neproduktivní rivalita,
 • nedosažitelné cíle.

 

Co je potřeba si uvědomovat?

Odměňování a motivace jsou nedílnou součástí řízení lidských zdrojů. Firmy by neměly šetřit na odměnách pro své zaměstnance za kvalitně odvedené výkony a výsledky, protože když jim seberou dosavadní odměny, nebo nebudou zavádět nové benefitní programy, zaměstnanci budou demotivovaní a bude stačit málo k tomu, aby odešli ke konkurenci.

Benefity se mění s dobou – mohou to být například masáže a jiné druhy relaxace a regenerace jako uvolnění z každodenního stresu, zájezdy jako zážitky, odreagování, načerpání energie a nové inspirace, různá profesní i osobnostní školení a další. Tyto výhody navyšují spokojenost a mohou přispívat také i k rozvoji zaměstnanců. Podniku se zvyšuje jeho atraktivita u odměněného, který pak vnímá svoji roli v podniku vážněji a pokorněji.

Správně odměněný a motivovaný pracovník znamená spokojený a loajální pracovník. Toto by si měla uvědomit každá firma, která chce, aby její pracovníci chodili do práce rádi, byli výkonní, energičtí, kreativní, a ztotožnili se s vizemi a cíli společnosti.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center