fbpx

2 dubna

Proč má angažovaný člověk lepší výsledky a život

0  comments

Angažovanost můžeme chápat jako kombinaci postojů a činností, které neustále ovlivňují chování jedinců. Je zosobňována nadšením a chutí pracovníků vydat ze sebe to nejlepší, aby byl zákazník spokojen se službou nebo produktem, který mu firma poskytla.

Zvyšování angažovanosti v práci začíná vytvářením pracovních úkolů, pracovních míst a rolí. Zaměřuje se na to zabezpečování:

  • zajímavosti – jak je práce zajímavá sama o sobě a zda vytváří pro lidi náročné cíle,
  • rozmanitosti – jaké dovednosti a schopnosti musí být použity nebo osvojeny pro realizaci a dokončení úkolu,
  • volnost – možnost rozhodování podle vlastního uvážení, výběru pracovních postupů, provádění jednotlivých úkolů a osobní odpovědnost držitele pracovního místa za výsledky,
  • podílení se na rozvoji firmy i sebe samotného.

 

Všechny tyto faktory jsou ovlivňovány strukturou organizace, systémem práce a kvalitou vedení. Je nutné si uvědomit, že žádná společnost nemůže dlouhodobě uspět, pokud nemá „zapálené“ zaměstnance.

Angažovanost funguje jako důsledek stylu vedení nadřízených, kvality kultury společnosti a stavu klimatu na pracovištích. Netýká se pouze peněz.

Kromě více či méně hmatatelných odměn, o nichž v podstatě rozhoduje organizace (také se jim říká vnější odměny) se stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním odměnám. Odměny tohoto druhu korespondují s osobností pracovníka, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami, normami, a mají významný vliv na angažovanosti jednotlivce či týmu.

Nehmotné odměny se nedají vyjádřit v penězích. Mají oproti penězům velkou výhodu v tom, že jejich účinek na některé zaměstnance je mnohem dlouhodobější. Můžeme je poskytovat bezprostředně po výkonu v podobě pochvaly či kritiky. Zde je velmi důležitá emoční inteligence nadřízených, tzn. schopnost vytknout či vyzdvihnout to, co podřízený zkazil nebo naopak dokázal.


 

Angažovaní lidé chtějí zabezpečit sebe a své rodiny, uspokojovat svoje ambice a potřeby, udržet si dobrou životní úroveň, možnost seberealizace, dobré pracovní vztahy a možnost budoucích výdělků, které by je uspokojovaly a motivovaly k maximální pracovitosti a loajalitě.

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center