fbpx

2 dubna

Proč jsou emoce významným faktorem v komunikaci?

0  comments

Běžná i marketingová komunikace současnosti a blízké budoucnosti využívá a využívat bude emoce.

Význam emocí spočívá v následujících oblastech:

  • Právě díky emocím komunikace firmy zaujme a vytvoří vztah s druhým člověkem / se zákazníkem.
  • Jsou spojeny se zkušenostmi lidí / zákazníků (experience).
  • Schopnost přenést nadšení na ostatní třeba i jen tak / pro značku do srdcí i peněženek zákazníků.

Zaměříme se na emoce potřebné pro úspěšný byznys.

Vliv emocí na lokální zákazníky by se měl pečlivě monitorovat a vyhodnocovat. Měli bychom se snažit komunikovat pozitivní okamžiky spojené s naší společností, brandem, příběhy a produkty. Myslím, že emoce se opravdu hodí zakomponovat do marketingové komunikace firmy kvůli mentalitě a chování dotyčných obyvatel – zákazníků a potenciálních zákazníků. Jsem toho názoru, že kreativitě se v případě pozitivních emocí meze nekladou.

Ústní šíření zákazníci využívají k vyjadřování svých názorů na desítky značek, firem, produktů, zážitků, emocí atd. Ústně šířená pověst a komunikace prostřednictvím sociálních sítí jsou jedny z nejmocnějších komunikačních nástrojů, nejlevnější, ale často také nejdražší vzhledem k vynaloženému úsilí. Firmy, které dbají na to, aby jejich zákazníci byli se svým výběrem spokojeni, mohou ušetřit mnoho finančních prostředků, které by jinak věnovaly na některé z prvků komunikačního mixu. Právě komunikace na sociálních sítích využívá emocionálních prvků – líbivost, obliba, kladná reference a další.

Související článek: 5 kroků, s nimiž ovládnete negativní emoce

Evangelist v překladu znamená šířit dobré zprávy. Hlavní roli v Evangelist marketingu hrají zákazníci, kteří jsou tak přesvědčeni o značce, službě či výrobku, že ho sami dobrovolně doporučují a přesvědčují ostatní, aby si ho koupili. Jedná se tedy o celkový přístup. Celá propagace závisí na tom, aby byl zákazník plně přesvědčen o kvalitách firmy a jejích produktů. Pro firmu to znamená, že by měla naslouchat zákazníkům, dát jim maximum informací, upoutat pozornost, vytvářet exkluzivní nabídky a jiné.

Způsob rozlišování jednotlivých typů komunikace se děje podle toho, v jaké rovině organizace společnosti se komunikace odehrává. Podle toho vybíráme jednotlivé typy a další prvky marketingové komunikační strategie. Marketingová komunikace musí fungovat optikou zákazníka, nikoliv prodejce.

Související článek: Proč je potřeba zákazníka vnímat s pokorou? Tady je pár prostých důvodů

Emoce skýtají potenciál produktů pro překvapení (stunt marketing), aplikaci dobrých rad (advice marketing), hledaní motivů pro spokojenost (satisfaction marketing), využití humoru (ammusement marketing), zážitků (event marketing), příběhy (story marketing), davové šílenství (mass hysteria marketing) aj.

Všechny tyto potenciály produktu lze totiž cíleně použít a šikovně nízkonákladově využít jak v příběhu značky, tak v příběhu produktu jako základu pro budoucí marketingový mix 4P, tak i pro emoční marketingový mix 4E. Ten se skládá z Experience, tedy zkušeností zákazníka s produktem a motivy pro koupi, dále z Exchange, tj. změny a výměny hodnoty produktu za emoční zážitky. Dalším E v pořadí je Evangelism, tedy šíření filosofie značky a názorů na značku produktu a nakonec Everyplace prezentující všude přítomnost znalostí o značce a její reputaci, publicitě a medializaci.

Nebál bych se využít humoru. Obecně platí, že humorné reklamy jsou efektivnější v získání pozornosti než ostatní a že komunikace reklamou prostřednictvím sociálních sítí by měla být v poměru 2/3 zábava a 1/3 obchod. Ani v B2B trhu nesmí mít zákazník dojem, že by na něj chtěl podnik obchodně „tlačit“. Humor navrhuji používat především na sociálních sítích Facebook a Youtube využitím vtipných fotografií, videí, komentářů, pozvánek na akce atp. Tím bude docíleno virální šíření informací komunikovaných firmou široké veřejnosti včetně vytvoření vztahu s veřejností.

Tento marketing může provádět pouze někdo, kdo rozumí cílovým zákazníkům, zná je a věnuje se jim minimálně na poloviční pracovní úvazek. Apeluji na originalitu, jen tak bude docílen emoční vztah mezi zákazníkem a značkou. Tímto se může firma i jednotlivec odlišit od své konkurence.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center