fbpx

2 dubna

Proč jít volit?

0  comments

Všichni děláme rádi věci po svém. Poslouchat rozkazy většinou není lidem po chuti. Mít svobodu volby je možná největší dar člověka. A je na ní závislý nás život takový, jaký ho známe.

Obyčejně se redakce časopisu nevyjadřuje k politice, nicméně nějak cítíme, že jsme na pomezí volby mezi svobodou a svázanýma rukama. Svoboda podnikání, slova a tvorby obecně je závislá na demokracii. Stejně jako svoboda názoru a mnohé další.

Politika by se neměla stavět podnikání do cesty. Stejně tak by neměl být byznys míchán s politikou. Tyto kombinace zpravidla následují špatné věci v podobě monopolů či oligarchismu. V každém případě jde o omezení možnosti volby.

Mnoho lidí, nejen mladých, přenechává podobná rozhodnutí na ostatních. Je obecně známo, že volební účast v Čechách není valná. Prakticky jediné strany, které mají disciplinovanou voličskou základnu jsou ty, které chtějí vládu tvrdé ruky. Jejich sympatizanti jsou raději vedeni, než aby šli sami. A jejich pánové přeci vždy nejlépe zvolí za ně.

V nadcházejících několika dnech bychom měli svou volbu využít, pokud možno svědomitě.

Ne vždy je jednoduché si mezi kandidáty vybrat. Častokrát jde o volbu menšího zla, ale i to se počítá. Nevolit je také volba. A má své následky jako každá jiná.

Tím prvním je, že nikdo nevyslyší náš hlas. Dáváme tak prostor ostatním lidem, aby rozhodovali za nás. Fakticky tím vytváříme prostor pro nekalé živly. Trochu se tak posouváme zpět do dob komunistického režimu, kdy sice byla volební účast povinná, nicméně nebylo mezi čím volit. A nebo chcete-li tak směrem na východ, kde je mnohdy také svoboda nedostatkové zboží.

„Pokud nevyužijeme náš hlas, tak nám zcela jistě někdo časem řekne, abychom mlčeli.“

Už jen tím, že hodíme lístek do urny, ať už by náš favorit byl jakkoli neúspěšný, zvyšujeme percentil a ostatní si pak nemohou z vlády nad námi urvat tak veliký kus. Volbou jakkoli velké strany děláme politické spektrum rozmanitým. Je to právě rozdílnost, co dělá úspěšné země úspěšnými. Ke slovu se dostanou jak představitelé pravice, tak i levice a mohou se dohodnout.

Politici reprezentují lid. Alespoň by měli. Pokud stojí v cestě umění, byznysu nebo lidem obecně, je něco špatně. Nicméně když je lid lhostejný, budou jeho představitelé lhostejní i k jeho zájmům. Budou se pak zaměřovat na své osobní cíle, ať už jsou jakkoli zvrácené.

Pojďme volit a neberme to jako povinnost. Berme to jako náš vlastní projev, náš názor, náš podíl na tom, jak žijeme, který hodíme do urny. Každý jsme zodpovědný za své štěstí, a abychom šťastní byli a neměli důvod nadávat u televize, musíme pro to něco udělat. Už jen proto, že letošních voleb by se mělo účastnit i mnoho prvovoličů. Můžeme jen doufat, že to nebude jejich poslední možnost svobodné volby.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center