fbpx

2 dubna

Proč je výhodné sledovat úspěšné lidi?

0  comments

Často se svými přáteli, studenty a klienty probírám způsoby využití dostupných zdrojů ke kontinuálnímu vzdělávání a růstu. Téměř pokaždé narazíme na téma úspěšných lidí.

Proč je výhodné sledovat úspěšné lidi?


Inspirace

Úspěšní lidé jsou zdrojem inspirace. Prožívají zajímavé příběhy, které bychom sami chtěli také prožít. Dokáží nás motivovat k tomu, abychom si našli svou vlastní cestu nebo se rozhodli uskutečnit své sny a životní cíle. Podávají živý důkaz toho, že úspěch je pouze otázkou osobní volby.

Příklad

Úspěšní lidé jdou obvykle ostatním příkladem. Zde platí staré známé pravidlo „příklady táhnou“. Kdo z nás by chtěl následovat ty neúspěšné, že? Stejně jako funguje princip předávání zkušeností z generace na generaci, funguje i princip sdílení a předávání zkušeností těch nejúspěšnějších na zatím neúspěšné či méně úspěšné lidi. Každý z nás je originál, každému vyhovuje něco jiného, univerzální příklady úspěchu jsou ale vhodné pro všechny. Ne všichni se jimi ale řídí.

Nový pohled

Díky úspěšným lidem se nám otevírají nové obzory, tedy oblasti, které zatím neznáme, nebo o kterých bychom se jinak nedozvěděli. V tomto ohledu jsou úspěšní lidé nedocenitelní jako zdroj informací a nápadů. Často nás také dovedou k tomu, abychom se na svou situaci podívali z jiných úhlů pohledu, takže dokážeme objektivně zhodnotit, co vše děláme dobře, co chybně a na co bychom se měli ještě navíc zaměřit, abychom dosáhli kýženého cíle.

Úspora času

Úspěšní lidé si již většinou prošli všemi úskalími, která souvisejí s dosahováním úspěchu, tudíž nám poskytují návod k tomu, abychom se vyvarovali zbytečných chyb, což nám v konečném důsledku ušetří nejen spoustu času a úsilí, ale mnohdy také peněz. Proč se nevydat stejnou cestou? Jen málokdo dnes zkouší zjistit, zda by hranaté kolo nebylo přeci jen lepší než to kulaté.


banner_mine_page


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center