fbpx

2 dubna

Podle čeho vybíráme? Aneb máme na výběr?

0  comments

Jaká preferujeme kritéria, když se rozhodujeme? Selektujeme?

 „Přirozený výběr“ je proces, kterým podle určitých kritérií vybíráme jedince, věci, prostředí, které buď zamítneme, nebo naopak zvýhodníme. V životních systémech je pomyslným hnacím motorem evoluce. Dalo by se říct, že se jedná o proces výběru silnějšího.

A faktem je, že každý z nás vybírá! Vybíráme partnera, přátele, restauraci, hotel, destinaci, barvu, hudbu, oblečení, vůni, jídlo a tak dále a tak dále, každý okamžik našeho bytí.

Touha mít okolní prostor pod kontrolou je v nás prostě přirozeně zakódována a je to logické, protože kontrolou prostředí si zvyšujeme pravděpodobnost našeho přežití.

Jsme lidi! A co to při samotném výběru znamená? To znamená, že nechceme být nikým programováni jako roboti, ale chceme myslet sami na sebe. To znamená, že chceme mít možnost volby. To znamená, že se chceme rozhodovat pro jednu z daných možností, zamýšlet se nad vším na svobodné úrovni a podle vlastního uvážení. A přes touhu se moci svobodně rozhodnout, se necháváme ovlivňovat okolím.

Tak čím se vlastně řídíme při výběru? Co ovlivňuje naši volbu?

Tomáš Garrique Masaryk řekl „ČLOVĚK SI MUSÍ NAJÍT SVOU VLASTNÍ CESTU. JESTLI JI OPRAVDU HLEDÁ, NAJDE JI VELMI BRZY. POTOM, SE JÍ UŽ ALE MUSÍ DRŽET PEVNĚ, NEBO ZABLOUDÍ.“ 

Každý z nás preferuje něco jiného. Pro někoho je při výběru důležitý vjem vizuální, pro někoho čichový, pro někoho poslechový, pro někoho chuťový, pro někoho intelektuální, pro někoho pocitový a pro někoho všechny vjemy dohromady.

Zkusme se zamyslet nad několika výběry, které jsme my sami v minulosti učinili.

Například naši přátele a partneři. Přátelé a naši partneři tvoří podstatnou součást našich životů, tak to prostě je. A ptám se.  Podle čeho, podle jakých měřítek si vlastně své přátele vybíráme, když to mají být naši nejbližší?

Jaká vlastně preferujeme kritéria, při rozhodování, zda se s někým budeme kamarádit, nebo ne? Vědátoři jistili zajímavou věc: přátelé jsou si prý nejvíc podobní v genech ovlivňujících „čich“. A proč zrovna čich? Prý by to mohlo být proto, že čich nás vtahuje do podobných prostředí.

Zajímavé je popřemýšlet nad tím, co vše dokáže ovlivnit právě náš čichový vjem. Pro mě je čichový vjem velmi důležitý. Jak to máte vy?

Je mnohem více způsobů, podle kterých si vybíráme, nejen přátele.

Ať si kdo chce co chce říká, můj výběr čehokoli spočívá prioritně ve vizualizaci, následně vůni, poslechu a pak chuti. Člověk nakupuje a vybírá očima. To je takové to první signální. Máte to jinak?

Pamatujme na to, že jakákoliv volba, kterou učiníme je naším podpisem, a to doslova. Paradoxně aniž bychom si to uvědomovali.

Vychutnejme si té možnosti svobodného výběru a následujme náš vlastní instinkt. To je ten jediný správný rádce a já nám přeji šťastný výběr čehokoli!


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center