fbpx

2 dubna

Obyčejná dívka s neuvěřitelným příběhem

0  comments

Na začátku každé cesty k úspěchu je důležitá účinná motivace. Ta nás přiměje k zamyšlení nad tím, kde jsme a kam bychom mohli – nebo spíš měli – směřovat. Správná motivace v pravý čas totiž umožňuje snáze překonat mnohé překážky.  Bez ní se člověk většinou nikam dál neposune. Není tedy divu, že se vyvíjejí a používají nesčetné motivační techniky a způsoby.

Jednou z takových metod bývá i sdílení příběhů úspěšných lidí. Když je čteme, najednou se nám naše cíle nezdají nemožné a nedosažitelné – vždyť to přece již mnozí dokázali, dosáhli dokonce i mnohem náročnějších cílů. Publikování takových článků může mít jistě veliký efekt, bohužel se však často stává, že jejich protagonisty bývají lidé, kteří se nám mohou zdát vzdálení, jejich úspěch a jmění příliš velké a pro nás nedostupné.

Proto se autorský tým Světa Úspěšných rozhodl čtenářům přinést v seriálu článků o cestě k úspěchu vyprávění o trochu jiných životních osudech. Hlavními postavami v nich nebudou závratně úspěšní hrdinové, ale takoví lidé, kteří se rozhodli jimi být a na uskutečnění svého snu tvrdě pracují. Přineseme vám příběhy lidí na začátku jejich cesty k úspěchu. Jsou to na první pohled obyčejní lidé, sousedé od vedle, kteří se možná nacházejí ve velmi podobné situaci jako vy a právě se ji snaží řešit.

Potěší nás, budou-li vás inspirovat a motivovat v aktivním přístupu k životu a k uskutečnění vlastních záměrů. A hlavně – jejich prostřednictvím byste si měli uvědomit, že v tom nejste sami.

„Jmenuji se…“

Hrdinkou prvního příběhu je mladá dívka ze severního Slovenska. Jmenuje se Anna a brzy oslaví dvacáté narozeniny. Na to, kolik jí je, má však už za sebou podivuhodnou životní dráhu. Její sny se zprvu příliš nelišily od tužeb ostatních vrstevnic. Cesta za úspěchem u ní totiž začala touhou po dokonalé postavě a zjištěním, že když se do něčeho pustí, věci jí jdou krásně od ruky. Snaha pečovat o vlastní vzhled ji tak dovedla až k volbě profese. Oblast fitness ji postupně natolik zaujala, že v ní sama podniká a stále se zdokonaluje. Nejen, že ostatním radí ohledně zdravé výživy a životního stylu obecně – které s fitness vůbec nemusí souviset  -, ale zároveň i úspěšně podniká v multi-level marketingové firmě, která se prodejem produktů v této oblasti zabývá.

Krušné začátky

Jako mnoho příběhů, ani tento nezačíná nejšťastněji. Anna se narodila do početné rodiny – je jedním ze čtyř sourozenců. Rodina však neměla nejlepší zázemí. Sama říká, že byla ještě malá, takže to tenkrát ani tolik nevnímala, ačkoli se prý párkrát stalo, že nezbyly peníze dokonce ani na jídlo. „Celý život je pro mně velkým vzorem můj otec, který nás z té situace dostal.“ Její otec neváhal vzít i třetí zaměstnání, aby dokázal pro rodinu zajistit alespoň základní životní potřeby. Vždycky dělal něco navíc. Jeho snažení navíc se po čase vyplatilo, začal úspěšně podnikat, a tím se situace rodiny výrazně zlepšila. Mladičká Anna několik let přemýšlela, co bude dělat se svým životem; pomalu, ale jistě si totiž začínala uvědomovat – a toto vědomí posilovaly hlavně zkušenosti z různých brigád a příležitostných prací -, že chce něčeho dosáhnout, a že je pro to také odhodlána udělat mnohem víc, než dosud.

Jak začít?

Anna přiznává, že se dlouho rozhodovala, do čeho se pustí.

Chtěla jsem změnit hlavně svůj styl života, ale pak jsem dostala o hodně větší možnost.

Před několika lety dostala její rodina od života další tvrdou ránu – jejich jediný dům vyhořel. Podle Anny nejhorší na tom bylo, že sousedé, kteří se vždy tvářili jako přátelé, jim vůbec nepomohli. Jen jeden manželský pár žijící o několik domů dál projevil lidskost a pomohl její rodině se znovu postavit na nohy. Nejen to, dokonce s tímto párem doteď spolupracují a podnikají. V jejích sedmnácti letech Anna zavítala s rodiči na seminář seberalizace, po němž následovalo mnoho dalších i s jinými zaměřeními, tento první jí však změnil pohled na svět.

Vše se mění

Pochopila jsem, že jen mrhám časem.

Tento poznatek byl pro ni zřejmě nejdůležitější. Přiměl ji uspořádat si priority a ještě jednou si ujasnit, co vlastně chce. Sama tvrdí, že nejtěžší pro ni bylo přeorganizovat svůj volný čas a věnovat jeho část práci na svém snu. Zároveň se změnily i její volnočasové aktivity; umínila si, že bude konec s poleháváním na gauči u televize. A za poslední dva roky ji vůbec nezapnula. Místo toho nyní tráví volno aktivně, podniká výlety po okolí, a kdykoli to jen trochu jde, cestuje i dál. Říká: „I já sama na sobě vidím posun, například už nemám téměř žádné problémy v komunikaci s lidmi a obecně se cítím více sebevědomá.“ Jedním dechem však dodává, že nejvíce bojovala, a stále občas bojuje, se způsobem svého myšlení. Snaží se myslet jinak, zdokonalovat se i v této oblasti.

„…Mé cíle jsou až příliš velké“

Nemohl jsem si odpustit otázku, k čemu vlastně to všechno. Odpověděla hned: je to přece nezbytné pro její další život! A vychrlila na mě seznam svých cílů a přání, takže jsem pochopil, že touto otázkou ji nezaskočím. Ptal jsem se tedy dál, zda měla potíže na své dosavadní cestě a jaké překážky zejména musela překonávat. Říká, že jich bylo mnoho, ale překvapivě mezi nimi nezmínila nechuť nebo neschopnost cokoli dělat. Opatrně jsem se na to zeptal a odpověď mě velice potěšila: „Lenivost? Nevím, nepamatuji si, že by jsem někdy byla lenivá, moje cíle jsou až příliš veliké. Jeden čas jsem měla takovou tabulku o třemi sty okýnky a za každé ‚ne‘ jsem jedno vybarvila a těšila se na tří sté ‚ano‘.“ Jako bystrá dívka velmi rychle pochopila veškeré plusy i mínusy podnikání v MLM a zhodnotila, že jí to stojí za to.

Návod na úspěch

Anna tvrdí, že bez tvrdé práce, která ji zároveň baví, by nic nešlo. I když jí vedoucí v začátcích radil, co a jak má dělat, bez vlastní iniciativy a přidané hodnoty by se z místa nepohnula. „Jsem už po střední a stále nevím, jestli půjdu na vysokou nebo ne, teda tento rok už to jistě nestihnu. Myslím tím, že za tu dobu už mohu být někde úplně jinde.“ Osobně si myslím, že její zápal a nadšení je směsí všeho, co prožila a absolvovala. Nejsou to jen motivační semináře a do dokonalosti vypilovaná technika sebemotivace, ale jistě se na ní podepsaly i silné zážitky z „předešlého života“, které ji zocelily.

Impérium

Každý ambiciózní člověk by měl umět říci, kde vidí svůj život za rok a kde ve vzdálenější budoucnosti.

Chci vybudovat impérium, něco, co bude schopné přežít i když už já nebudu pracovat. Tím myslím úspěšnou duplikaci.

Anna má o své budoucnosti  – zatím snad kromě otázky výběru vysoké školy – celkem jasno: chce nadále pokračovat na jejích projektech a budovat svá aktiva. To se jí daří i mimo MLM společnost, ve které ale také neustále roste a vzdělává se. Zastává názor, že člověk se musí živit něčím, co jej baví a naplňuje, jinak dříve či později skončí, nebo ho práce, jak ona sama říká: „sežere“. Jejím vroucným přáním je si kromě snu o dokonalé postavě splnit i sen o ovládnutí své mysli, aby ze svého potenciálu dostala maximum.

Na závěr se jí ptám: „Chtěla bys něco vzkázat čtenářům Světa Úspěšných?“

Když začnete růst, často od lidí nedostanete uznání. Přestáváte chodit na párty, dáte sbohem některým lidem. Část vašeho okolí se vám bude smát za to, co děláte. Budete se jim zdát malí. Vězte, že to je v pořádku… I letadlo, které vzlétá se jakoby zmenšuje, až ho nakonec sotva vidíme. Ve skutečnosti se nezmenšilo. Naopak vzlétlo do ohromných výšek.

Přeji Vám hodně úspěchů


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center