fbpx

2 dubna

O tom, jak nás pozitivita činí úspěšnými a zdravými

0  comments

Určitě to znáte. Vždy, když jste čelili nějakému neúspěchu nebo výzvám, tak vám všichni okolo radili, abyste zůstali pozitivní. A čím větší výzva byla, tím větší zklamání z neúspěchu. V tu chvíli je opravdu těžké nalézt motivaci a soustředit se na pozitivní přístup, který vypadá spíše jako zbožné přání.

Skutečnou překážkou pozitivity je náš dokonalý mozek, který odjakživa vyhledává a zaměřuje se na samotné hrozby. Tento mechanismus přežití sloužil lidstvu odjakživa. Vlastně už od dob, kdy jsme byli lovci a sběrači. Již v těchto dobách jsme pociťovali neustálý strach z jakéhokoliv nebezpečí.

Dnes tento mechanismus vyvolává pesimistické a negativní postoje prostřednictvím tendence našeho mozku hledat neustálé hrozby. Tyto tzv. hrozby zvětšují pravděpodobnost, že je něco špatně. Tzn. když máte pocit nějaké hrozby po tom, co jste strávili dva dlouhé měsíce práce na projektu, u kterého se přirozeně obáváte i neúspěchu, tak vás tento mechanismus nutí přemýšlet o tom, že to bude naprostá katastrofa.

69

Pozitivita a vaše zdraví

Pesimismus je skutečný problém, neboť je škodlivý pro vaše zdraví. Četné studie po celém světě ukázaly, že optimisté jsou nejen fyzicky, ale také psychicky zdravější než pesimisticky založení jedinci.

Psycholog Martin Seligman provedl rozsáhlý výzkum právě k tomuto tématu na Pensylvánské univerzitě, kde změřil mnohem vyšší míru deprese u pesimistů, kteří své selhání připisují osobním deficitům, zatímco optimisté považují selhání za zkušenost a věří, že díky danému selhání budou v budoucnu ještě lepší.

Ke zkoumání fyzického zdraví pracoval Seligman s výzkumníky z Dartmouthské a Michiganské univerzity na studii, která sledovala lidi ve věku od 25 do 65 let, aby zjistili, jak jejich úroveň pesimismu či optimismu ovlivňuje či souvisí s jejich celkovým zdravotním stavem. Vědci tehdy zjistili, že zdravotní stav pesimistů se zhoršuje mnohem rychleji právě s rostoucím věkem. 

Tyto výzkumy jsou též podobné výzkumům prováděným klinikou Mayo, které zjistili, že optimisté mají nižší hladinu kardiovaskulárních onemocnění a delší životnost. Vědci Yaleovi a Coloradské univerzity naopak u pesimistů zjistili to, že pesimistický přístup je spojen se silnou imunitní reakcí na nádory a různé infekce.

Další výzkumy na univerzitách Kentucky a Louisville šli ještě dále. Injektovali optimisty i pesimisty pomocí viru k měření jejich imunitní reakce. Díky tomu vědci zjistili, že optimisté měli výrazně slabší imunitní reakce, než pesimisté.

70

Pozitivita a výkonnost

Udržování pozitivního postoje není dobré pouze pro vaše zdraví, ale také váš výkon. Martin Seligman studoval také souvislost mezi pozitivitou a výkonem. Zejména v jedné studii měřil míru, do jaké jsou pojišťovací poradci ve své práci optimističtí či pesimističtí a to včetně toho, zda připisují neúspěšný prodej okolnostem mimo svou kontrolu nebo okolnostem, které by mohli příště napravit. Faktem je, že optimističtí obchodníci prodali o celých 37 procent více pojistných smluv než pesimisté, kteří měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že opustí společnost již během prvního roku v zaměstnání.

Psycholog Seligman obětoval studiím pozitivity více času než kdokoliv jiný a věří, že je možné přeměnit pesimistické myšlenky díky jednoduchému úsilí a know-how. Nejen že tomu věří, ale má proto opodstatněná fakta díky svým výzkumům. Jeho výzkumy ukazují, že lidé mohou své pesimistické myšlení přeměnit na pozitivní právě prostřednictvím jednoduchých technik.

Váš mozek pro to potřebuje pouze jediné. Malou pomoc a to proto, aby byl poražen váš negativní vnitřní hlas, který k vám často promlouvá. Zde jsou jednoduché kroky, které můžete trénovat, abyste z negativního postoje vytvořili pozitivní.

71

1. Oddělte realitu od fikce

Prvním krokem v učení se soustředit na pozitivitu vyžaduje uvědomění si, jak zastavit neustálé a negativní sebe promlouvání. Čím více si v hlavě rozebíráte negativní myšlenky, tím větší moc jim nad sebou dáte. Většina našich negativních myšlenek jsou jen myšlenky, nikoliv fakta. 

Když se přistihnete, že věříte negativním a pesimistickým myšlenkám, o kterých promlouvá váš vnitřní hlas, je čas přestat a začít si je zapisovat. Doslova zastavte to, co děláte a zapisujte si všechny své myšlenky. Jakmile si totiž uděláte chvíli na zpomalení toku vašich myšlenek, začnete uvažovat racionálněji, jasněji a dokážete tak lépe vyhodnotit jejich věrohodnost. Vyhodnoťte tato tvrzení, abyste zjistili, zda jsou skutečná. Můžete se spolehnout na to, že často taková tvrzení nejsou vůbec pravdivá, tvrzení, která obsahují slova jako nikdy, pořád, nejhorší, vůbec, atd.

Opravdu pořád ztrácíte své klíče? Samozřejmě že ne. Možná je často zapomínáte, ale většinou víte, kde je máte. Vůbec nikdy se vám nedaří najít řešení vašich problémů? Pokud jste opravdu uvízli na mrtvém bodě, pak jste možná zbytečně odolávali požádat někoho o pomoc. Nebo pokud je něco opravdu takový problém, tak proč neustále ztrácíte čas tím, že narážíte hlavou proti zdi? Pokud vaše tvrzení stále vypadají jako fakta, dejte je na papír, jděte za někým z dobrých přátel či kolegů v práci, kterým důvěřujete a zjistěte, zda s vámi souhlasí. Pak vyjde pravda o vašich negativních myšlenkách určitě najevo.

Když to vypadá jako něco, co se nikdy nestane, pak je to pouze výplod vašeho mozku a vy můžete být klidní. Rozpoznání a označení vašich myšlenek jako domněnek napomůže k jejich oddělení od reality a pomůžeme vám tak uniknout od negativity a posunout se k pozitivnímu postoji.

72

2. Rozpoznejte pozitivitu

Nyní, když už máte nástroj, který vám pomůže zbavit se sebepoškozujících a negativních myšlenek, je na čase, abyste pomohli vašemu mozku zjistit, na co chcete, aby se soustředil – na pozitivitu.

To přijde přirozeně po nějaké praxi, ale nejprve musíte dát svému mozku trochu na výběr s něčím pozitivním. Jakákoliv pozitivní myšlenka pomůže zaměření pozornosti vašeho mozku. Když se věci daří a vy máte dobrou náladu, tak je to poměrně snadné. Ale když se věci nedaří a vaše mysl je zaplavena negativními myšlenkami, pak to pro vás může být pořádná výzva. V těchto chvílích přemýšlejte o svém dni a určete si nějakou pozitivní událost, která se stala a to bez ohledu na to, jak nepodstatná maličkost to je. Pokud nemůžete na nic přijít, pak se zamyslete klidně i do minulých dní. Mimo jiné může existovat i nějaká vzrušující událost, na kterou se těšíte a na níž můžete zaměřit svou pozornost.

V tomto případě je opravdu důležité najít si něco pozitivního, na co můžete převést svou pozornost. V prvním kroku jste se naučili, jak negativní myšlenky zbavit moci oddělením reality od fikce. Druhým krokem je nahradit negativitu pozitivitou. Jakmile naleznete pozitivní myšlenku, přetáhněte na ni svou pozornost pokaždé, když zjistíte, že jste negativní. Pokud se to ukáže jako obtížné, můžete zopakovat proces zapisování si negativních myšlenek, abyste zdiskreditovali jejich platnost a následně se těšte ze všech těch krásných pozitivních myšlenek.

Uvědomte si, že jsou tyto dva kroky neuvěřitelně jednoduché, avšak mají obrovskou moc, protože rekvalifikují váš mozek tak, aby myslel pozitivně.

Vzhledem k tomu, že má mozek přirozenou tendenci směřovat mysl k negativním myšlenkám, můžeme mu vždy trochu pomoci a zůstat tak pozitivní. Naučte se praktikovat tyto kroky a využijte díky nim svých tělesných, duševních i výkonnostních výhod, které přichází s pozitivním myšlením.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center