fbpx

2 dubna

Může nám dávná historie nabízet odpovědi na to, proč lidé tolik času tráví v hádkách? Jak máme chápat partnera?

0  comments

Co si představujete pod pojmem osudový partner?

Lze si vůbec říci, že náš partner je ten pravý?

Zřejmě je to všechno o povaze, hodnotách, prioritách a potřebách daného člověka.

Každý jsme unikátní tvor mířící různými směry s odlišnými představami o životě a partnerském vztahu. Každý z nás přikládá důležitost jiným charakteristickým rysům svého protějšku. Někdo ocení více volnosti, pro druhého může být stěžejní, jestli jeho partner umí třeba vařit nebo jestli má rád děti.

Když se někoho zeptáte, jak si představuje svého ideálního partnera, často můžete slýchat typické povahové vlastnosti, které si představuje, jako například být tolerantní, věrný, pracovitý, spolehlivý, hodný, chápavý, chytrý, inteligentní, se smyslem pro humor, laskavý, aby uměl rozesmát, upřímný, gentleman, pořádný, schopný, hezký, aby uměl naslouchat atd. Když se člověk opravdu zamiluje, v dlouhodobějším vztahu zjistí, že tyhle a mnoho dalších povahových vlastností nesplňuje téměř nikdo. Musíte si pak vybrat, co je pro vás nejdůležitější, protože by vás potom vždycky cokoliv štvalo. Vždycky bychom si něco našli. Každý má nějaký nedostatek a nikdo není dokonalý.

Pro mě je důležitá hlavně komunikace. Osobně si myslím, že je to základ dobře fungujícího vztahu. Vše je to jen o tom, jak moc s člověkem mluvíme, protože od toho se odvíjí všechno. Nikdy nevíme, co se druhému honí v hlavě a co od nás požaduje. Zejména ženy od mužů očekávají věci, které se jim právě honí hlavou a které by si přály, aby muž udělal nebo řekl v danou chvíli nebo v určité situaci.

Člověk si musí umět o cokoliv říct a ne očekávat, že to někdo udělá za něj. Je třeba být ve vztahu otevřený a upřímný. Mluvit o svých pocitech, potřebách a problémech. Zkrátka o všem, co máme na srdci, ať je to pozitivní či negativní. Mínus většiny mužů je, že tyhle konverzace vnímají tak, že si ženy neustále stěžují a že nejsou spokojené.

portrait-1216264_960_720

Zásadní rozdíl je, jak jistě víte, mezi muži a ženami všeobecně. Drtivou většinu partnerství tvoří muž a žena. Dvě navzájem se doplňující naprosto rozdílné bytosti s odlišnými potřebami a vlastnostmi. Každá z nich byla stvořena s jiným posláním tady na zemi. Jediné společné, co muž a žena mají, je plození potomků, aby lidstvo nevymřelo.

Doporučuji všem ženám i mužům přečíst tyto dvě knihy:

  • Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
  • Proč muži lžou a ženy pláčou

Velmi dobře je tam popsáno, jak funguje mužský a ženský mozek a v důsledku toho vznikají nedorozumění.

Muži lovci

Muži nebyli od toho, aby ženám naslouchali, utěšovali je a dávali najevo své city. Nejsou takto založeni. To je přirozené spíše ženám. Muž byl stvořen jako lovec, aby se dokázal postarat o rodinu. Proto ráno brzy vstával a chodil do přírody lovit, aby zajistil potravu pro rodinu. Vracel se unavený a potřeboval dostatek času na odpočinek, aby měl na druhý den zase energii lovit a zajistit obživu.

Jejich úkolem bylo rodinu nakrmit, ochraňovat a plodit potomky. To je mužům vrozené a vždy bude. Nic víc se od mužů neočekávalo. Nikdo po muži nechtěl, aby se rozebíral vztah a aby pomáhal s domácností. Za úspěšného muže se považoval ten, který byl schopný ulovit kořist a donést ji domů. Sebeúcta muže stála na ocenění jeho ženy podle bojového nasazení.

Ženy pečovatelky

Ženy byly stvořené pro péči o rodinu a děti a udržování dobrých vztahů. Jsou založené emocionálně. Ženy od mužů očekávají totéž a nechápou, že když dají najevo své pocity, muži je s nimi nesdílí. Muži jsou z toho v rozpacích a neví, jak se mají k ženě chovat. Nemají rádi, když žena pláče, většinou odchází nebo se snaží mluvit na jiné téma, než kvůli kterému žena pláče.

Od žen se neočekávalo, že zajistí potravu nebo že bude bojovat s nepřítelem. Žena se cítila oceňována, protože její muž riskoval život kvůli péči o rodinu. Úspěšná žena byla ta, která byla schopna udržet rodinný život. Sebeúcta ženy stála na ocenění jeho muže za péči o domácnost a děti.

,,Muži oceňují ženy a ženy oceňují muže. Každý vnímá, že ten druhý svým jedinečným způsobem přispívá k přežití a spokojenosti rodiny. Pro muže a ženy žijící v moderních civilizovaných zemích však tato stará pravidla již neplatí – místo nich nyní vládne chaos, zmatek a nespokojenost. Nečekali jsme, že to bude vypadat takto. Přežití rodiny už nezávisí pouze na mužích a od žen už se neočekává, že zůstanou doma a budou se starat o děti a domácnost. Poprvé v dějinách lidského rodu se stalo, že většina mužů a žen není schopna jednoznačně určit náplň své práce.“

Výše zmíněné knihy nastiňují i situace, kde dochází ke klasickým všedním hádkám mezi mužem a ženou, ve kterých se jistě všichni najdeme. Je to velmi zajímavé a opravdu to člověku hodně dá a vztah to posílí, protože zjistíte, proč k hádkám dochází a jak vlastně přemýšlí muži a ženy. Je to dobrý pomocník, jak se někdy ze svého partnera nezbláznit a neházet vinu vždy na druhého, protože pochopitelné každý vidí situaci jinak.

heartsickness-428103_960_720

Zajímavé úryvky z knihy Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

,,Mnohé vztahy končí špatně, protože muži nechápou, proč se ženy nemohou chovat více jako muži, a ženy očekávají, že jejich muži se budou chovat stejně jako ony.“

,,Ženy kritizují muže, protože jsou necitliví, nepozorní, neposlouchají, nejsou vřelí a soucítící, nemluví, nedávají dostatečně najevo svou lásku, nezáleží jim tolik na vztazích, spíše než o milování stojí o sex a nechávají zvednuté sedátko na toaletě. Muži kritizují ženy, protože špatně řídí auto, nevyznají se v silničních ukazatelích, převracejí mapu vzhůru nohama, mají špatný orientační smysl, mluví příliš dlouho, aniž by se dostaly k jádru věci, neprovokují je dostatečně často k sexu a nechávají spuštěné sedátko na toaletě. Muži nikdy nemohou najít své věci, ale sbírku cédéček mají uspořádanou podle abecedy. Ženy vždycky najdou zapomenuté klíče od auta, ale jen zřídkakdy nejkratší cestu k cíli. Muži se o sobě domnívají, že z obou pohlaví jsou oni tím rozumnějším. Ženy však vědí, že tím rozumnějším pohlavím jsou právě ony.“

,,Muži i ženy jinak uvažují, věří v odlišné věci, jinak vnímají, mají jiné priority a způsoby chování. Předstírat, že tomu tak není, znamená říkat si po celý život o bolavé srdce, chaos a ztrátu iluzí.“

,,Jsme rozdílní, protože naše mozky jsou naprogramovány rozdílným způsobem. V důsledku tohoto rozdílného naprogramování vnímáme svět různým způsobem a různé jsou i naše hodnoty a priority. Nedá se říci, že jsou lepší či horší – jsou prostě různé.“

,,Ženy jsou vysoce citlivé ke změnám v hlasitosti a výšce hlasu, což jim umožňuje vnímat emocionální změny u dětí i dospělých. Tato citlivost způsobuje, že se ženy na muže a chlapce často obracejí s požadavkem: „Nemluv se mnou tímto tónem!“ Většina mužů v tomto případě nemá ani potuchy, o čem žena vlastně hovoří.“

,,Učitelé i rodiče často trestají chlapce za to, že neposlouchají či neslyší. V souvislosti s fyzickým růstem a zejména s nastupující pubertou se však mohou sluchové trubice vyvíjet tak intenzivně, že dojde i k dočasné, chvíli trvající hluchotě. Učitelky kárající žáky za to, že neposlouchají, postupují jinak u chlapců a u dívek a zdá se, že intuitivně chápou rozdíly ve vývoji sluchu u žen a mužů.“

,,Žena tiše předpokládá, že muž ví, co ona chce či potřebuje, a když muž nereaguje na její signály, obviní ho z necitlivosti. Muži všude na světě odporují: „Mám ti snad číst myšlenky?“ Výzkumy dokazují, že muži jsou špatnými čtenáři myšlenek. Dobrou zprávou však je, že většina z nich dokáže zdokonalovat svou vnímavost k neverbálním a hlasovým signálům.“

,,V průběhu svého vývoje vytvářel mozek muže a ženy různé silné stránky, odlišná nadání a jiné schopnosti. Muž, na jehož bedrech spočíval lov zvěře, potřeboval rozvíjet ty oblasti mozku, díky nimž byl schopen orientovat se na značné vzdálenosti. Tato schopnost mu pomáhala vyvinout taktiku potřebnou k ulovení zvěře a vytříbit schopnost zasáhnout cíl. Muž nepotřeboval zdatně konverzovat či být vnímavý k citovým potřebám ostatních, proto se u něj nikdy naplno nevyvinuly oblasti mozku odpovědné za dovednosti potřebné pro mezilidské vztahy.“

,,Žena naopak potřebovala účinné komunikační dovednosti, nadání k orientaci na krátké vzdálenosti, schopnost dělat několik věcí současně a rozsáhlé periferní vidění, aby mohla mít pod kontrolou své okolí. V důsledku těchto různých potřeb se mozek muže a mozek ženy vyvíjel odlišně a vytvářely se v nich oblasti odpovědné za zvládání potřebné dovednosti.“


Moderní doba je taková, že partneři po svém protějšku vyžadují daleko víc. Dřív to bylo opravdu jen o tom, že muži zajišťovali obživu a ženy zase teplo domova. Nikdo nikoho neobviňoval za to, že nevedou dlouhé konverzace, že nenaslouchají jeden druhému.

Samozřejmě doba je jiná a je třeba se jí přizpůsobit, ale lidé by měli vědět, jak to bylo odpradávna, co je vrozené mužům a ženám, navzájem se do toho trošku ponořit. Pak by nevznikalo tolik hádek kvůli nedorozumění a možná by bylo více vztahů mnohem šťastnějších.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center