fbpx

2 dubna

Leadership: Staňte se dvanáctkrát leaderem – I. část

0  comments

Miluji bavit se s lidmi. Nikoliv o jejich problémech, ale o jejich cílech. Miluji pocit radosti z radosti druhých lidí. Z toho, že se cítí dobře a přestanou se držet v ústraní. Jedince pak snáze rozpoznáme, jelikož nám otevírají své nitro.

Je skvělý pocit, když s vámi takoví lidé sdílí své plány. Stejně tak, když se takovýmto lidem můžete svěřit i vy. Navzájem tím utužujete vztahy a vy si také můžete dokonale procvičit leadership.

Leadership je umění vést a inspirovat druhé. Je to nenásilný proces, kdy jste ostatními následováni ne pro vás, ale pro ně. Zpravidla jej dělíme na inspirativní a organizační. Nejvhodnějším materiálem pro získání vědomostí o tomto tématu jsem nalezl v knihách „5 úrovní leadershipu“ od Johna C. Maxwella a „Jak dovést druhé i sebe k vrcholným výkonům“ od Dala Carnegieho.

Osvojit si prvky pravého leadera a zároveň žít v souladu se svými hodnotami je dle mého mínění nejlepší kombinací. Mít před sebou osobu, která nás posouvá kupředu a někoho, komu zase pomáháme my. Mezitím, když nás nikdo nevidí, pracujeme na našich snech – to je plnohodnotný život pravého leadera.

Když se řídíte kroky svého vůdce, je to celkem snadné. Odpoutáte se od svého ega, vstřebáte jeho myšlenky a nakonec poznatky aplikujete do praxe. Ta těžší pasáž je, když se snažíte jako leader prosadit. To proto, že je to aktivita o srdci, ne o hlavě.

Už zmiňované knihy mě vedly k tomu, abych si vytvořil vlastní styl vedení lidí. Šťastný život je mi od té doby bližší. Zde je sepsáno dvanáct bodů inspirativního leadershipu, které jsem si přivlastnil a upotřebil.

1. Upřímně se zajímejte o lidi ve svém okolí

Jednotlivci si vás ihned oblíbí, ale vy hlavně můžete těžit z obrovského množství informací, díky kterým se můžete jak inspirovat, tak motivovat. Také zjistíte, jak moc se ve skutečnosti od sebe lidé odlišují.

2. Usmívejte se

Úsměv a smích jsou nedílnou součástí k udržení rozhovoru v plném proudu. Ostatní se s vámi budou cítit úžasně. Dokonce čím víc se smějete, tím více vás budou mít za pohodového.

3. Podporujte a povzbuzujte své lidi

Říkejte jim, že jim věříte, že na to mají a že je obdivujete. Vyzdvihněte je a jejich myšlenky, či úmysly. Budou vám více věřit a stanete se oblíbeným.

Pokud si o rozhodnutí druhého myslíte, že není správné, zkuste to říci konstruktivním způsobem. Nejdříve ho upřímně pochvalte, řekněte o svých chybách a pak zmiňte, proč si myslíte, že je jeho verdikt špatný.

Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu ostatním. – John C. Maxwell

4. Přikazujte otázkou

Nikdy nevelím rozkazem. Otázka vede člověka k zamyšlení se. Nejdříve ji totiž ve své hlavě porovná se svými cíli či prioritami – jestli mu toto jednání může nějak ve výsledku pomoci. A jestli je vaším záměrem vyzvat ho k akci, aby dosáhl toho, čeho chce dosáhnout, teprve potom začne konat.

Sami mu tak také pomáháte, aby se stal vnitřně silným a uvědomělým.

5. Veďte lidi vlastním příkladem

Porovnávejte vždy jejich zkušenosti s těmi svými a snažte se společně s nimi vyhledat podle jejich priorit a záměrů řešení. Pakliže jsou vaše prožitky rozdílné, zkuste se zamyslet, jestli se někdo z vašeho okolí nesetkal se stejným problémem a úspěšně jej vyřešil.

6. Velebte se z úspěchů lidí

Pochvalte je, když se jim podaří udělat byť jeden malý krůček kupředu. Málo lidí dokáže ze začátku sledovat své pokroky. Vy naopak musíte sledovat i ty nejmenší a sdělit jim je.

Mám báječného kamaráda, který je vysoce inteligentní a má velké cíle. Až tak moc pracoval na své budoucnosti, že přestal myslet na jednu z nejcitlivějších věcí v období dospívání – na dívky. Ač je to pohledný kluk, kvůli své vizi se v této oblasti přestal rozvíjet. Nic by se nedělo, kdyby ho to doslova neovlivnilo natolik, že přestal pracovat i na své vizi. V tu dobu jsme se hodně bavili a přišli jsme společně na jednoduché řešení. Nechci ho doslova označovat za záletníka, ale právě práce na tomto problému se dnes ukázala jako výhodná. Studuje vysokou školu a zároveň řídí e-shop se sportovními pomůckami. Je daleko více flexibilní, energický a pozitivní.

Těšíte se na dalších šest bodů inspirativního leadera? Pozvěte i své přátelé tím, že sdílíte tento text. Těším se na vás!


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center