fbpx

2 dubna

Která ze 6 motivací na vás platí?

0  comments

Motivaci zná každý z nás. Setkáváme se s ní už v útlém věku. Je to právě ta síla, co nás nutí k akci. Přestože jsme ji zažili všichni, u každého není tím stejným. Na každého platí něco jiného a podle toho rozeznáváme 6 typů motivace.

1. Odměna

Typ motivace, který zahrnuje odměny, a to finanční i nefinanční. Takoví lidé jsou řízeni vědomím, že budou při dosažení cíle nějak odměněni. Motivaci u takových lidí lze zvýšit např. (pracovními) bonusy.

2. Strach

Motivace založená na strachu z důsledku, trestu. Tato motivace se často využívá po Odměnové motivaci. Tato motivace je označovaná jako motivace „cukru a biče“. Odměna je cukr, strach je bič. Tento typ motivace je běžně využíván pro motivaci studentů a je aplikován i v některých zaměstnáních. „Porušíte-li pravidla nebo se vám nepodaří dosáhnout požadovaného cíle, budete potrestáni.“

3. Úspěch

Tento typ motivace pohání lidi k dosažení cílů především kvůli zlepšení dovedností a důkazu pro sebe a ostatní, že něco opravdu dokážou. Tito lidé milují nové výzvy a velmi (skoro nejvíc ze všeho) je potěší uznání od druhých, k němuž patří třeba i prosté poplácání po zádech.

4. Růst

Motivace založená na potřebě sebezlepšení. Nutí lidi rozšířit své znalosti o osobě a o světě. Mimo jiné díky této motivaci lidé touží po změně. Lidé patřící do této skupiny vnímají jako negativní a nežádoucí stagnaci a nerozvíjení se.

5. Síla

Motivace síly. Může mít podobu touhy po samostatnosti nebo snahy ovládat druhé. Její zástupci většinou chtějí mít kontrolu nad svým životem. Usilují o možnost řídit svůj život tak silně, že kvůli tomu budou ovládat druhé. Ovládání druhých vnímají jako možnost větší kontroly nad svým životem.

6. Sociální faktory

Lidé motivováni sociálními faktory – např. touha patřit a být přijat specifickou skupinou nebo si přinejmenším vytvořit s nějakými lidmi kladný vztah. Máte-li touhu přispět ke světu kolem nás pro tyto důvody, patříte do skupiny, kterou sociální faktory motivují.

Pochopení různých typů motivací vám může pomoci porozumět sobě a někdy i ostatním. Různé motivace nevědomky využívá každý. Poté, co se je naučíte na sobě nebo ostatních vidět, dostáváte možnost je vědomky posílit.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center