fbpx

2 dubna

Kritické myšlení aneb jak dělat ta nejlepší rozhodnutí

0  comments

Děláte správná rozhodnutí, máte svůj vlastní názor a jste zvědaví? Doba se mění, technologie se vyvíjejí a umět kriticky přemýšlet bude čím dál potřebnější dovednost. Umět si věci zapamatovat je důležité, být schopen je dohledat je možná ještě důležitější, ale umět o nich přemýšlet a pracovat s nimi, to je teprve klíčové a podstatné. Myšlení je naše jedinečná schopnost, a pokud chceme něčeho dosáhnout, měli bychom ji rozvíjet. Zjistěte co to kritické myšlení skutečně je, jak kriticky přemýšlet a v čem nám může pomoci.

Kritické myšlení by se v jedné větě dalo popsat následovně: Jde o schopnost jasně a racionálně přemýšlet o tom, co děláme a čemu věříme.  Je důležité říci, že víc než na množství informací které známe, záleží, jak nabyté vědomosti využijeme k řešení problémů. Právě naše schopnost pracovat s tím, co víme, činí naše znalosti smysluplnými a užitečnými.

Jaké jsou předpoklady ke kritickému myšlení?

  1. Je potřeba vědět, že kritické myšlení je nezávislé myšlení. Síto k získávání informací máme ve svých rukou a my sami si vytváříme své názory a přesvědčení. Můžeme se ztotožnit s myšlenkami někoho jiného a můžeme svůj pohled změnit, ale vždy musíme myslet sami za sebe. To vy rozhodnete o tom, jestli ráno vstanete a uděláte něco smysluplného.
  1. Jste zvídaví? Zvědavost obvykle vidíme spíš u malých dětí a vypadá to, že čím jsme starší, tím víc ji opouštíme, což je smutná zpráva. Zvědavost je totiž úžasná, zajímat se o něco nového, mít touhu dozvědět se víc a umět se tak plně ponořit do problému. Kritické myšlení je o otázkách a problémech, které máme řešit a k tomu, aby se nám to podařilo, musíme být zvědaví a tím i vnímaví. To, že jste klikli na tento článek a došli až sem, vypovídá o vaší zvědavosti. Skvělý krok!
  1. Dělte se o své myšlenky. Nejenom, že ke kritickému myšlení potřebujeme platná a spolehlivá fakta, ale právě diskutování s ostatními je ověřuje a zdokonaluje. Ideální je vášnivá debata, ve které se snažíme porozumět, čteme, diskutujeme a s něčím i nesouhlasíme. V takové chvíli sdílíme myšlenky a prohlubujeme tím naše postoje a názory.

Výše vypsané potřebujeme k tomu, abychom mohli kriticky myslet. A k čemu nám to bude? Především se dokážeme podívat na věci jinak a nezávisle nad nimi přemýšlet, protože to že něčemu plně věříme a ona to přitom nemusí být pravda, může vést ke špatným názorům a rozhodnutím s vážnými důsledky. Pokud tedy zlepšíme naše kritické myšlení, budeme dělat lepší rozhodnutí a dokážeme například i následující dovednosti:

– pochopit logická spojení mezi nápady
– správně tvořit a hodnotit argumenty
– systematicky řešit problémy
– určit význam a důležitost myšlenek
– lépe prezentovat a vyjadřovat se
– přicházet s kreativními nápady

Úžasná zpráva je, že kritické myšlení je dovednost a tedy se ji můžeme postupně naučit a zdokonalit se v ní. My vám v tom chceme pomoci. Proto pokud máte zájem o článek se způsoby, jak zlepšit naše kriticky myšlení, či máte jiné nápady k danému tématu, dejte nám vědět do komentáře. 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center