fbpx

2 dubna

Knihy, které vám mohou výrazně pomoci při cestě za úspěchem a štěstím – část 5.

0  comments

Je čtvrtek a zase vám přinášíme 5 knih, které mohou výrazně obohatit vaši mysl a rozšířit vaši sbírku vědomostí.

Nechte se inspirovat a pokud jste již některou z nich četli, napište nám prosím svůj názor na samotnou knihu pod článkem do komentářů.


Finanční matematika v praxi
autor: Šoba Oldřich, Širůček Martin, Ptáček Roman
autor: Šoba Oldřich, Širůček Martin, Ptáček Roman

Publikace se komplexně věnuje klíčovým oblastem finanční matematiky používaným nejenom v podnikové sféře, ale i při řízení osobních financí. Nejprve se seznámíte s principy jednoduchého a složeného úročení a následně s jejich aplikacemi na reálných finančních produktech a investičních nástrojích, jako jsou běžné a spořící účty, důchody a renty, podílové fondy, úvěry, cenné papíry (směnky, obligace, akcie) a měnové kurzy.

Veškerý výklad je doprovázen konkrétními příklady a praktickými ukázkami jak z podnikové praxe, tak z řízení osobních financí. Každá kapitola je navíc doplněna o výukové video podrobně vysvětlující danou oblast finanční matematiky. Základní výhodou knihy je velká srozumitelnost a praktičnost.

Ocení ji nejenom studenti vysokých škol ekonomického zaměření, ale také pracovníci finančních institucí a podnikové sféry. Kniha je určena pro každého, kdo chce finanční matematiku používat ve svůj prospěch, ať už v podnikové praxi či v osobním životě.

CHCI KOUPIT TUHLE KNIHU

Marketingová komunikace
Jak komunikovat na našem trhu – 2., aktualizované a doplněné vydání
autor: Karlíček Miroslav a kolektiv
autor: Karlíček Miroslav a kolektiv

Nové, výrazně přepracované a aktualizované vydání knihy Marketingová komunikace vzniklo opět ve spolupráci se špičkovými experty z praxe.

Hlavním autorem je uznávaný odborník – vedoucí katedry marketingu VŠE.

Kniha se zabývá problematikou marketingové komunikace komplexně a obsahuje příklady výhradně z českého prostředí. Dozvíte se vše podstatné o funkci a praktickém využití reklamy, direct marketingu, podpory prodeje, PR, event marketingu a sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace.

Po jejím přečtení budete umět stanovit správné komunikační cíle, zvolit odpovídající komunikační strategii a vybrat vhodné komunikační nástroje.

CHCI KOUPIT TUHLE KNIHU

Public relations
autor: Denisa Hejlová
autor: Denisa Hejlová

Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně pojatá publikace z oboru public relations, zaměřená na domácí podmínky a obsahující případové studie. Jejím cílem je stát se základním kánonem oboru.

Je určená především studentům vysokých škol, PR manažerům, tiskovým mluvčím a dalším pracovníkům PR v komerčním, státním a veřejném sektoru. Představuje jak základní teoretické přístupy a koncepty, tak důležité poznatky ze souvisejících disciplín, a popisuje specifické oblasti PR včetně jejich etických a legislativních hranic.

Jednoznačným odlišením od ostatních knih je silný důraz na domácí vývoj a případové studie, které umožní čtenáři snadnou orientaci v tématech, která jsou mu blízká.

CHCI KOUPIT TUHLE KNIHU

Velká kniha manažerských dovedností
autor: Ros Jay, Richard Templar
autor: Ros Jay, Richard Templar

Nemáte nikdy dostatek času připravit se na zvládnutí klíčových manažerských úkolů? Drtí vás náročné deadliny a přemíra práce? Potřebovali byste vzdorovat času, ale nevíte, jak?

Tento praktický manuál pokrývá všechny hlavní situace, kterým musíte čelit při své práci. Potřebujete-li vybrat vhodného pracovníka, hodnotit a motivovat spolupracovníky, připravit prezentaci, projekt či rozpočet, vést týmové porady a koučovat, správně rozhodovat nebo zvládnout velké množství práce, dozvíte se spoustu rad k rychlému zapamatování a naprosto konkrétní tipy, co a jak říkat a dělat. Budete brilantní a přesvědčiví, zvládnete špičkově sami sebe, druhé a svoji práci. Budete myslet, rozhodovat a jednat efektivně, účelně a rychle.

O vašem úspěchu nerozhodují jen znalosti z oboru, ve kterém působíte. Rozhoduje o něm zvládnutí těch dovedností a technik, bez nichž se při práci s lidmi neobejdete.

CHCI KOUPIT TUHLE KNIHU

Velká kniha o řízení firmy
Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace
autor: Janišová Dana, Křivánek Mirko
autor: Janišová Dana, Křivánek Mirko

Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace.

Autoři s mnohaletými zkušenostmi z praxe ukazují, že firma se chová jako živý organismus, ve kterém jsou jednotlivé části vzájemně provázány, a pokud přestane fungovat jedna z nich, odrazí se to většinou i na řadě ostatních.

Manažeři, majitelé firem a konzultanti získají praktické informace o tvorbě firemní strategie, optimalizaci procesů, využití finančních ukazatelů, metodách výběru, hodnocení a motivaci zaměstnanců a o využití informačních zdrojů a systémů k automatizaci některých činností. Naleznou zde také praktické kroky pro řízení změnových projektů a seznámí se s řadou zkušeností, které autoři získali při své mnohaleté konzultantské a manažerské činnosti.

Kniha nemá svou komplexností a praktičností na českém trhu konkurenci.

CHCI KOUPIT TUHLE KNIHU


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center