fbpx

2 dubna

Kde se vzal MLM a co to vlastně je?

0  comments

MLM – Multi-level marketing, více úrovňový marketing, network marketing, síťový marketing nebo jen multilevel. Budeme používat MLM. Ve chvíli, kdy padne jedno z uvedených slov, dojde většinou ke chvílím plných emocí, kontroverzních názorů a někdy i k hodně ostrým výměnám. Co způsobuje tuto skutečnost? Je to řekněme až odpor k tomuto odvětví, resp. distributorům, kteří v tomto průmyslu pracují nebo to všechno pramení z neznalosti a nepochopení? Opravdu většina z nás zná rozdíl mezi MLM a pyramidou?

Na řadu podnětů od našich čtenářů dnes přinášíme nejrůznější informace, které by měly tento průmysl více přiblížit všem, ať už s MLM do kontaktu přišli nebo naopak ne. Nedovolím si nezmínit fakt, kterým je skutečnost, že rok od roku MLM roste a v roce 2014 byl jeho celkový obrat 182 miliard dolarů.

MLM je založen na jednoduchém principu. Distributoři jsou odměňováni nejen za své obraty, které realizovali sami, ale i za obraty svých distributorů, tedy těch, které přivedli do systému. Společnosti MLM tedy umožňují svým distributorům, kromě prodeje svých produktů/služeb přivést do obchodní příležitosti další distributory, tzv. downliny. Chci zdůraznit, že distributoři jsou odměňováni pouze v případě produkce. Pokud tedy distributor, resp. jeho organizace negeneruje žádný obrat, nemá nárok na provizi.

Tou nejpodstatnější věcí a rozdílem mezi MLM a pyramidou (nelegálním schématem) je produkt nebo služba. Produkty/služby jsou hlavními věcmi, které bychom měli v MLM hledat a bez kterých nemůže MLM fungovat. Jednoduše pokud existuje produkt/služba, se kterou distributoři dané společnosti obchodují, jedná se s největší pravděpodobností o MLM. Ve chvíli, kdy naopak distributoři nenabízejí žádný produkt/službu, ale nabízejí pouze zpoplatněnou registraci do systému, většinou to nazývají licencí, za kterou ale nedostaneme nic reálného, bude se s největší pravděpodobností jednat o pyramidu.

Počátky neoficiálního MLM se datují do 20. let minulého století, do období prohibice v USA. Nelegální obchodníci s alkoholem se snažili zvýšit svoje zisky a tak začali odměňovat jednotlivé pašeráky nejen z vlastního objemu propašovaného alkoholu, ale i za objem, který realizovali jimi přivedení pašeráci. Výsledek = prodej alkoholu byl po několika letech větší než před samotným zákazem.

2

Oficiální počátek MLM se váže k roku 1940, kdy společnost California Vitamins jako první uvedla do praxe princip MLM. Po dvou letech se společnost přejmenovala na Nutrilite. Dva nejlepší distributoři Rich DeVos a jeho přítel Jay Van Andel pochopili možnosti systému MLM a v roce 1959 odešli od Nutrilite a založili vlastní firmu Amway, která je v současnosti největší společností MLM na světě.

MLM začal od svého počátku přitahovat nejrůznější lidi. Od těch, kteří si díky MLM budovali vlastní organizace generující významné příjmy až po ty, kteří chtěli díky MLM přijít k rychlému zisku. Jedním z těchto lidí byl Glen Turner, který se dá považovat za tvůrce pyramidy, resp. nelegálního pyramidového schéma. Jeho společnost Turner Enterprises nevlastnila žádný produkt, díky kterému by generovala skutečné provize. Její provize pro stávající distributory pocházely z náboru těch nových. Díky počátkům odvětví MLM a chybějícím zákonům vznikla v roce 1975 řada soudních sporů, z nichž většina trvala do roku 1980. Po tomto roce nastal celosvětový rozmach MLM.

Kromě existence produktu/služby stojí MLM na osobním, chcete-li přímém prodeji. Osobní prodej je založen hlavně na sdílení zkušeností a to s produktem nebo samotnou obchodní příležitostí. Distributoři v ideálním případě znají produkt dokonale, nejen z pohledu obchodníka, ale i z pohledu uživatele, což jim dává velkou výhodu při prodeji. Pro klienty to pak znamená benefit v možném maximální porozumění produktu z nejrůznějších úhlů pohledu. Může to v konečném důsledku znamenat sílu doporučování, takovou sílu, že za námi sdílenou pozitivní zkušenost dostáváme provize na rozdíl od běžné reality, kdy z doporučení dobré restaurace, výborného filmu, máme maximálně tak dobrý pocit.

Stejně jako všechno i MLM se vyvíjí. Zejména jeho odměňovací systémy, které se dělí na dva základní:

1. Stair step (schody)

Jedná se o původní odměňovací systém. Dodnes je používán nejstaršími společnostmi MLM. Tento systém je funkční a ověřený, proto je využíván i nově vznikajícími společnostmi MLM. V tomto odměňovacím systému tvoříme strukturu pomocí distributorů umisťovaných do 1. generace, ve které můžeme mít jednoho, ale i dvacet nebo klidně více distributorů a můžeme tak vytvořit libovolný počet „větví“. Tito distributoři tvoří jednak svůj objem, svoji produkci, ale i další svoje distributory.

Provize jsou vypláceny vždy do určité generace (úrovně). Výhodou tohoto odměňovací systému je rychlost s jakou se můžeme dostat na provize, protože už při 2-4 aktivních distributorech se může jednat o zajímavé odměny.

2. Binární systém

V tomto odměňovacím systému tvoříme v 1. generaci pouze dvě „větve“ (nohy). Jeho síla spočívá v tom, že naše „větve“ nám pomáhají tvořit i obchodní partneři, kteří jsou v systému déle a jsou „nad námi“ a zároveň není limitovaný hloubkou. Abychom z tohoto systému dostali odměny, musíme zpravidla vytvořit určitý počet distributorů, přičemž je dávána pozornost na slabší „větev“. Např. ve struktuře potřebuji mít 120 distributorů, ale v jedné „větvi“ minimálně 45.

Oba dva odměňovací systémy mají jako všechno své příznivce i odpůrce. Faktem je, že každý distributor si najde v každém své výhody a zároveň nevýhody.

Poslední pohled na MLM je takový, že systém MLM lze považovat za kombinaci přímého prodeje a franchisingu. Společnosti vytváří podmínky pro podnikání svých nezávislých obchodní partnerů s tím rozdílem, že v případě MLM lze kromě produktů nabízet i obchodní příležitost. V případě franchisingu, pokud nejste master franchisant, to možné není.


Jak se říká, všechno ukáže čas. Jak to vidíte vy? Vsadili byste si na růst MLM nebo tomuto odvětví nevěříte?


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center