fbpx

2 dubna

Josef Šverma: „Úspěch a neúspěch jsou jen zkušenosti.“

0  comments

Je mi velikou ctí, že můžeme v magazínu dát prostor spoustě zajímavých a úžasných lidí. Jedním z nich je i Josef Šverma, certifikovaný instruktor Chi Runningu, ale hlavně člověk. Tak dlouhou dobu jsem hledal vhodné přízvisko pro někoho tak otevřeného a plného pozitivní energie, až jsem žádné nenašel. A tím pádem máte jedinečnou možnost vyslechnout si názor prostě člověka, pana Švermy.

Úspěch a neúspěch jsou jen zkušenosti

„Práce, práce, práce a zase ta práce. Práce je nutná, protože je zdrojem financí k naší obživě. Práce může být hodně, může být frustrující, ubíjející, ale také může být velmi naplňující, pokud člověk dělá to, co ho baví a uživí se tím. Mnoho lidí obětuje práci, kariérnímu postupu či úspěchu v podnikání téměř úplně vše. Často vídám tyto workoholiky s nalomeným zdravím, bohužel jsou čím dál častěji v relativně mladém věku. I když se může zdát, že díky práci a rodině už nám nezbývá žádný čas pro nějaké cvičení, přesto bychom si měli vyčlenit prostor, kde budeme utužovat naše zdraví. Z krátkodobého hlediska se tato investice do svého zdraví může zdát jako nevýhodná z pohledu času, ale z dlouhodobého se vždy vyplatí. Už jenom množství energie, dynamika, rychlost a rozhodnost při řešení úkolů či problémů nejen v práci se po fyzickém cvičení zvýší a může kdekoho příjemně překvapit. Velikost zátěže a objem cvičení by však měl odpovídat momentálním schopnostem jedince.“

„Tělesné zdraví a zdatnost jsou nedílnou součástí našeho života. Když není tělo v dobrém stavu, nemůžeme provádět každodenní aktivity správně. Proto je důležité běhat nebo jinak cvičit, abychom se stali silnými, zdravými a dynamickými. Když jsme fit po fyzické stránce, jsme schopni udržet nemoci či jiné nevítané hosty, aby do nás vstoupili.“

„Fyzická zdatnost pomáhá našemu tělu, vitální energii, mysli a srdci.“

Sloup v Čechách

Uvědomme si, že naše bytost není pouze fyzické tělo, ale skládá se z 5 základních částí:
  1. Fyzické tělo
  2. Vitální energie – můžete se setkat s pojmem Prána, Chi nebo Ki
  3. Mysl
  4. Srdce – duchovní srdce, je místo uprostřed naší hrudi, kde člověk cítí lásku nebo přátelství
  5. Duše – naše pravé Já

„Tyto jednotlivé části se mezi sebou pozitivně nebo negativně ovlivňují. Dnes již řada doktorů ví, že mnoho nemocí je psychosomatického původu. Pokud trávíme hodiny, dny, týdny a měsíce ve stresovém prostředí, tak se to dříve či později projeví na našem fyzickém a psychickém zdraví. Zde vidíme, že stres ovlivňuje hmotné tělo, ale funguje to i naopak. Fyzické cvičení má moc snížit nebo dokonce eliminovat stres a také pozitivně ovlivnit naší psychiku.“

Stáváš se tím, co praktikuješ. Praktikuj utrpení a sám budeš trpět. Praktikuj, jak se stát zdravým, a staneš se zdravým. Praktikuj lásku a soucit a staneš se milujícím a soucitným. – Liou Chung-tie

„Osvícení lidé z různých kultur a míst naší planety se snažili již v dávné minulosti přijít na ten správný recept, jak harmonizovat lidské bytí zde na Zemi, abychom byli zdravější a vnitřně šťastní. Proto vznikaly různé zdravotní cvičební systémy, které pozitivně ovlivňují nejen fyzické tělo, ale i ostatní části naší bytosti. Ty cvičební systémy, co nejvíce rezonovaly a stále rezonují s touto Zemí, se praktikují dodnes. Jsou to například hatha jóga, tai chi, chi kung, meditace, 5 tibeťanů a mnoho dalších. Také jedno z nejlepších cvičení pro zdraví je pomalé běhání se správnou běžeckou technikou. Běhá-li člověk správně, přenáší úsilí z nohou na celé tělo a nepřetěžuje tím nadměrně klouby, svaly či vazy dolních končetin. Pomalý běh je příznivý na srdečně cévní aparát, svaly, vnitřní orgány, které se při běhu neustále natřásají a tím i prokrvují a energizují. Dále pak Chi/Prána dynamičtěji proudí tělem a každý nádech běžce (se) propojuje s vyšší realitou, s vyššími světy. Proto občas běžci mluví o takové meditaci při běhu. Člověk si rovněž může všimnout, že všichni sportovci včetně pravidelně běhajících lidí vyzařují speciální jiskru, čistotu a dynamiku.“

„Pro mě běh není pouze prostředek pro zlepšení zdraví, ale i koníček a také součást mé práce. Jako trenér běhu, respektive trenér běžecké techniky Chi Running pořádám kurzy běhání u nás, na Slovensku a občas i v zahraničí. Chi Running vychází z Tai Chi, které se cvičí už několik tisíc let. Stejně tak jako při Tai Chi se snažíme při Chi Runningu propojit naší mysl a energii s tělem. Cvičitel Tai Chi se neustále učí uvolněnost a dynamiku pohybu, správné držení těla a pohyby vycházejí ze středu, kontrolovat emoce a naší Chi (vitální energii). Člověk, který se učí běhat Chi Runningem se snaží o to samé. Základní principy Tai Chi aplikujeme při běhu, ale člověk nemusí umět Tai Chi, aby se mohl naučit výborně techniku Chi Runningu. Největší chyby, kterých se lidé při běhu dopouští, jsou špatné držení těla, svalová ztuhlost, zapojování svalových skupin, které nejsou zapotřebí v daný moment, špatné vnímání těla či příliš velká kilometráž, na kterou tělo není ještě přivyklé.“

San Diego

„Běhání jako koníček a určitý druh poslání je pro mě v podobě Mírového běhu (celým názvem Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run). Kloubí se tu dvě činnosti, které mám rád – běhání a setkávání se s lidmi a dětmi především. Mírový běh je nejdelší běžecká štafeta na světě, která běhá přes více než 140 zemí světa. S mírovou pochodní navštěvujeme nejen starosty měst a obcí, ale i významné osobnosti, obyčejné lidi a hlavně děti ve školách, kde pro ně máme připravený asi hodinový program. Snažíme se je hravou formou (scénkami, zpěvem a hrami) inspirovat, že opravdové hodnoty jsou ukryté uvnitř nás a že slova jako spolupráce, sebepřekonání nebo mír nejsou pouhá slova ve slovníku. Během programu mají možnost nejen děti, aby si podrželi pochodeň a vložili do ní své mírové přání, které poté neseme dál k dalším lidem. Na cestách s Mírovým během jsem zjistil, že děti jsou všude na světě stejné – veselé, nadšené, dychtivé se učit novým věcem nebo ochotné spolupracovat. Ale nejen to, taktéž dospělí lidé, které potkáváme, jsou milí, laskaví či sebedávající.  Vždy si poté uvědomím, že na světě je drtivá většina lidí, kteří opravdu touží žít v přátelství a jen pár „vyvolených“ vše komplikuje a dělá tento svět často velmi nehostinný.“

Každý člověk je běžec po cestě nekonečnosti, který předává pochodeň inspirace života.

„Úspěch je zkušenost a neúspěch je také zkušenost.“

„Co je to úspěch a co je to neúspěch?“

„Pro každého z nás má úspěch a neúspěch jinou hodnotu. Podívejme se na úspěch a neúspěch například u běhání. Zaběhne-li vrcholový běžec například 2:30 na maraton, tak je to pro něj neúspěch a zklamání. Co by, ale za takový čas dal téměř každý z nás?“

„Stejnou paralelu můžeme najít ve vzdělání, práci a všech ostatních oblastech života.“

„Sami lpíme na svých představách o úspěchu, který jsme si často ve svých myslích vytvořili. Myslíme si, pokud se nevyplní naše přání a cíle, tak se svět zhroutí. Ale světe div se, on si běží dál, ať už jsme uspěli či nikoli. Má představa úspěchu může přitom být pro někoho jiného úplným životním zklamáním a naopak. Jsou to jen zkušenosti, které na cestě věčností sbíráme, tak jako včely sbírají pyl, ze kterého jednoho dne vznikne sladký a lahodný med.“

Neúspěch není destrukce. Neúspěch je výzva, kterou musíme překonat a jít vpřed.

Každý neúspěch má v pozadí speciální význam.

Velmi často nás úspěch vede na scestí. – Sri Chinmoy

„Pro mě úspěch znamená upřímnou spontánní radost, která není závislá na vnějších okolnostech. Je to jako tryskající fontána uvnitř srdce radosti.“

„Je na každém, aby si našel v životě cíl a běžel mu vstříc. Neměl by však pro cíl samotný opomíjet zdraví a ostatní důležité části života. Dosažený cíl je poté jen odrazový můstek k dalšímu vyššímu cíli. Proto se vyplatí nejen z dlouhodobého hlediska dbát o své vnitřní (psychické) a vnější (fyzické) zdraví. Vnitřní a vnější zdraví je nutné pravidelně rozvíjet.“


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center