fbpx

15 května

Jak vstříknout personalizaci do vaší marketingové kampaně v pěti krocích

0  comments

Naštěstí marketing není jen reklama, naneštěstí si to ale mnoho lidí neuvědomuje. Podle obecně uznávané definice by se slovo marketing dalo přeložit jako celková komunikace společnosti a zákazníka – tedy od reklamy přes vytváření image až po to, že nám jednou za čas přijde od nějaké společnosti email s blahopřáním k narozeninám.

Zbavme se představ, že marketing je mohutná reklamní kampaň s obřími náklady, mnohem přesnější, a hlavně užitečnější, je si jej představovat jako cestu, jak vytvořit vztah s klientem či zákazníkem. Proto se zaměříme zvláště na personalizovaný marketing – tedy na onen druh, kdy sdělení přizpůsobujeme příjemci, kterého více méně známe, či o něm alespoň máme nějaké informace.

Krok první: Známe našeho zákazníka či klienta?

Pokud odpověď na tuto otázku zní „ne“, pak máme problém a musíme jej napravit. Nemůžeme dost dobře dosáhnout cíle, nevíme-li, komu chceme zprávu doručit. Jde vlastně jen o to, že potřebujeme vědět ke komu mluvíme, abychom věděli, co máme říci. Jinak se naše společnost, či my sami, bavíme s obchodními partnery, zákazníky a jinak se bavíme s lidmi „zvenčí“ našeho byznysu.

Je důležité odhalit cílovou skupinu a cesty, jak se k ní dostat. Pokud se například zaměřujeme na základní školy, nejvíce času nejspíše strávíme komunikací s řediteli těchto škol a až poté se budeme zaměřovat na žáky samotné.

Krok druhý: Co chceme říci?

Lépe formulováno, jakou reakci chceme vyvolat? Nestačí si jen říci, že chceme prodat náš produkt, potřebujeme vzbudit především emoční vazbu. Popravdě, proč si kupujeme oblečení od naší oblíbené značky, když totožné produkty, jen s jiným logem, seženeme v obchodě naproti? Důvodů je několik, ten hlavní však je, že si kromě mikiny kupujeme i pocit ze samotného vlastnictví výrobku dané značky.

Proto když řekneme, že chceme prodat náš výrobek, máme téměř stoprocentní šanci na neúspěch. Pokud skutečně nepřijdeme s něčím naprosto novým a světoborným, potřebujeme prodat i pocit, potřebujeme, aby měl zákazník naši značku rád.

Krok třetí: Jak to řekneme?

V momentě, kdy víme, koho chceme oslovit a s jakým účinkem, musíme ještě vybrat vhodný způsob. Každý obrázek, jakýkoli text či akce, to všechno je sdělení. Možná, že zákazníkovi chceme říci, že s naším produktem či službou si užije spoustu zábavy. Možná mu naopak chceme ulehčit práci. Od našeho úmyslu se odvíjí i to, zda se k cílové skupině dostaneme skrze email či dopis.

Vybrat vhodný sdělovací kanál je stejně důležité jako volba samotné zprávy. Použijeme sociální sítě, či se raději budeme soustředit na soukromé zprávy? Nikdy není na škodu zkusit vyrobit více možností a oslovit obchodní partnery, zda jim přijdou přitažlivé. Rozhodně je to lepší než střílet do prázdna.

Krok čtvrtý: Jak budeme postupovat?

Už máme slušný základ. Nyní je ještě třeba vše znovu promyslet a uspořádat. Není vůbec na škodu udělat si jakýsi plán či agendu oné marketingové kampaně. Pokud to jen trochu lze, poradíme se s někým zkušenějším a zeptáme se ho na názor.

V tomto případě totiž neplatí jednotné pravidlo, co udělat jako první a co jako poslední. Vždy se odvíjí od dané situace, což je na jednu stranu ošemetné, na tu druhou však skrývá vlastně neomezený potenciál. Čím lépe postup, sdělení i kanály přizpůsobíme našim potřebám, tím spíše se nám podaří dosáhnout kýženého cíle.

Krok pátý: Zůstat v pohybu, či vyčkat na výsledky?

Určitě zůstat v pohybu. Musíme upravovat, měnit a přizpůsobovat naše počínání na základě toho, jaké reakce vyvolává či nevyvolává. Pokud se pro nás sociální sítě ukážou jako zbytečné, nemá cenu se s nimi dále zaobírat, stejně tak to platí se vším ostatním. A samozřejmě i naopak, pokud se nějaká část naší snahy ukáže překvapivě plodná, je možná dobré jí věnovat více energie.

Nesmíme zapomenout po celou dobu sledovat výsledky a vyhodnocovat je. Jen málokterá po domácku vyrobená kampaň uspěje napoprvé. Nicméně to není důvod se nechat odradit, jelikož u druhého pokusu už je procento mnohem větší.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center