fbpx

2 dubna

Jak se odměnit kritikou?

0  comments

Říká se, že nejlepší pomstou je obrovský úspěch. Obrovský úspěch ale není pouze nejlepší pomstou, je zejména nejlepší odměnou. Odměnou pro nás samotné a ten nejlepší dárek, jaký si můžeme přát.

Úplně všechno, co člověk udělá nebo vytvoří, by se mělo nějakým způsobem ohodnotit, chceme-li se posouvat dále. Nemluvím zde o známce jako ve škole či o titulu mistra čehokoli. Nejdůležitější a nejpřínosnější je naše osobní subjektivní kritika námi odvedené práce.

Důležitým aspektem kvality a efektivity sebereflexe je, že si musíme připustit vše přesně tak, jak se věci mají. Nemá cenu lhát sám sobě a mazat si med kolem úst.


Věci, které víme jen my

Pravdou je, že nikdy nemůžeme vidět dokonale pod povrch věci či situace, pokud se jí sami neúčastníme. Prvním aspektem, a jedním z nejvýznamnějších, který nikdy koncový zákazník, fanoušek či klient nikdy neuvidí je naše původní vize a představa. Většinou se nepodaří činnost či produkt vytvořit přesně podle našich původních idejí, nicméně to neznamená, že výsledek nemůže být lepší než původní záměr.

Co je možná ještě důležitější, je však to, že nikdo kromě nás a našich nejbližších či spolupracovníků nikdy neocení energii, píli a snahu, kterou vkládáme do naší tvorby nebo podniku. Pořekadlo, že sama cesta je cíl, se nakonec ukázalo být více než pravdivé.

Po dokončení každé mé knihy nebo článku ve mně osobně zůstane jakési prázdno. Trvalo mi několik let, než mi došlo, že nepíšu pro duševní či materiální cíle, ale pro psaní samotné. Protože je mnohem lepší aktivně tvořit a pracovat, než si užívat pocit z již odvedené práce. Ten totiž vždy rychle vyprchá.

Zaměřujme se na pocity, které máme při činnosti samotné. Ty totiž nejlépe ukazují, co děláme správně a co špatně.

Kritika vnitřních a vnějších pozorovatelů

Zejména pokud pracujeme s lidmi či vytváříme něco pro ostatní, je důležité vyslechnout jejich názory a přání. Proč je ale kritika zákazníka důležitější než kritika odborníka? Jednoduše řečeno, protože se chceme zavděčit zákazníkovi – máme z toho prospěch. Takzvaní odborníci často sledují své osobní cíle a navíc srovnávají s těmi segmenty a aspekty na trhu, které již existují. A většina nových vynálezů či inovací byla zpočátku zatracována. Vůbec za nejhorší na odborných kritikách však považují, že jen mizivá většina odborných kritiků gastronomie, literatury či umění sama vaří, píše či dokonce tvoří.

Oproti tomu přímý účastník procesu vývoje nebo tvoření služby, produktu jakožto i díla, vidí pod povrch věci. Naši spolupracovníci sdílejí stejnou nebo přinejmenším podobnou vizi projektu jako my. Znají interní záležitosti, podmínky a události, jež se mezitím přihodily. Co je však nejdůležitější – mají osobní citový prožitek z činnosti a vědí, jaké to je například ušít boty, na co si dát pozor a jakými chybami má cenu se skutečně zabývat a co jsou jen nepodstatné mouchy, na kterých se odborní kritici často vozí a staví svá hodnocení.

Odnaučíme se hodnotit ostatní

Tuto vlastnost ocení nejvíce naše okolí. Jakmile jednou totiž pochopíme výše uvedené aspekty ohledně nemožného zhodnocení práce vnějším pozorovatelem, sami to přestaneme dělat. Otázkou totiž je, jak může někdo soudit něco, o čem nemá úplné a často dokonce jen zprostředkované či útržkovité informace.

Motivace a posun

Naučíme-li se kriticky a zdravě hodnotit vlastní odvedenou práci, získáme jednu z nejkvalitnějších zpětných vazeb – je totiž založená na znalosti téměř všech okolností, což vnější kritik nikdy nezná. Často ušetříme čas, jelikož nemusíme řešit dlouhé vyjednávání, prostě se k hodnocení uchýlíme, když je na to vhodná chvíle. Nemluvě o tom, že nemusíme čekat na výsledek či článek v periodiku a být nervózní, jaký názor dotyčný má na naši práci a jaký pohled bude dále šířit do světa.

Jelikož je zpětná osobní kritika založená na více poznatcích, než má hodnocení někoho jiného, zákonitě dostáváme i více podnětů ke zlepšení. Odměnou a motivací může být i pocit, že tvoříme nebo pracujeme skutečně podle sebe a ne podle jiných. A pokud něco děláme špatně, tak ať. Nezůstáváme na jednom místě a dříve či později si všimneme i skrytých chyb.

Pracovat podle svých možností, pocitů a zásad je vždy zábavnější než dělat věci podle předem určených stanov. Z produktu či umění je poté cítit osobitost a jedinečnost. Daleko důležitější, než pokud daný produkt byl vyrobený s láskou je, zda se jeho výrobci při tvoření bavili a práce je naplňovala. Jedině tak si totiž dají na své tvorbě skutečně záležet.

Možná ale vůbec nejdůležitějším aspektem je, že to lidé poznají. Ač většina odsuzuje nové, převratné a něco, co by mohlo ohrozit staré řády, stále je tu menšina, jež to vždy přivítá. A pokud je změna, produkt či umění potřeba, nebo skutečně dobré, většina se brzy stane menšinou a menšina většinou. Zároveň si tím budujeme něco jako značku a osobní image. Nike je lidmi tolik zbožňován, jelikož je to Nike se svými vzdušnými botami, údernými reklamami a fajfkou, ne protože by se pokoušel napodobovat jiné firmy.


Pokud vás zajímá, jak v sobě jednou provždy probudit tolik potřebnou odvahu a chcete si přečíst inspirativní příběhy osobností, které samotnou odvahu našly a využily ve svůj prospěch, čehož důkazem jsou jejich reálné výsledky, neváhejte si objednat naše nové v pořadí již 4. vydání magazínu Světa Úspěšných, který je i tentokrát plný exkluzivního obsahu.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center