fbpx

2 dubna

Jak druhé zaujmout a vytvořit skutečně nezapomenutelnou prezentaci?

0  comments

Nejzajímavější prezentace mívají jednu (případně i více) složek, které probudí náš zájem a vytvoří to, čemu říkáme skvělá prezentace. Tyto složky jsou tři a právě ty zde ve zkratce uvedu, vysvětlím jejich důležitost a dám vám možnost zjistit si o nich více. Skutečný trénink dělá mistra, a když budete trénovat níže uvedené rady, publikum vás bude vnímat jako profesionála.

1. EMOCIONÁLNÍ

K tomu, abyste druhé skutečně zaujali, je potřeba mířit na jejich srdce. Pokud vám něco vyhrkne slzy z očí, neb vyčaruje úsměv na tváři, zřejmě to zapůsobilo na vaše emoce. Aby se vám to samé povedlo u druhých lidí, musíte mluvit o něčem, pro co jste skutečně zapálení. Pamatujte: Zápal je nakažlivý! Těžko budete inspirovat druhé, pokud sami necítíte inspiraci.

Další nezbytnou součástí jsou příběhy. Pomocí příběhů navážete spojení s obecenstvem. Detailní popis, na rozdíl od běžných frází, stimuluje různé části mozku. Příběhů existuje mnoho, ať už osobní, příběhy o někom jiném, nebo spojené se značkou/firmou o které hovoříte. Ke každému projevu je možné příběh najít. Proto se nebojte mluvit i o trochu osobních věcech a ideálně svůj projev příběhem začínejte.

Poslední částí útočící na emoce je vaše řeč těla a verbální projevy. Zapůsobí na vás příběh někoho, kdo bude mluvit se skloněnou hlavou a při každé druhé větě se zadrhne? Naučte se přednášet uvolněně a synchronizujte váš hlas, gesta a řeč těla s vaším projevem. Trénujte před lidmi, nahrávejte se a pak se na sebe zpětně dívejte. Sami zjistíte jak na přátele a na vás samotné takový projev působí. Chybí mu něco?

Mluvit na veřejnosti není přirozené zpočátku pro nikoho. Tréninkem však této přirozenosti a uvolněnosti lze dosáhnout. Není to jednoduché a je zde mnoho ovlivňujících aspektů, jako pohyby těla, tempo řeči, hlasitost projevu, délka pauzy, atd. na druhou stranu není to nemožné a za ty výsledky to opravdu stojí.

2. ORIGINÁLNÍ

Pouze to, co je skutečně originální a nečekané, má šanci vyniknout. Skvělým krokem je naučit posluchače něco nového, podat jim informace novým zajímavým způsobem a ukázat jiný pohled na věc. V osmé třídě mi dělaly problém funkce a zpočátku jsem jim nerozuměla. Naštěstí se mi do rukou dostal článek, kde funkce popisovali jako automat. Něco do nich hodím a něco jiného mi z nich vypadne a přesně tímto způsobem taková funkce funguje. Tento příklad si pamatuji dodnes a to právě díky tomu, že mi ukázal nový a zcela nečekaný pohled.

Další skvělý způsob je umět vhodně použít humor. Samotný úsměv spouští pozitivní příval energie, proto dovolte obecenstvu smát se. Stejně tak, ale můžete nevhodným humorem zkazit veškerý dojem, proto je potřeba vědět, kdy se jaký humor hodí a zda je vůbec na místě ho použít. Pokud si na humor příliš netroufáte, je dobrou volbou přidat výrok, jenž pronesl někdo jiný. I zde dbejte na originalitu a snažte se najít něco, co moc lidí nezná a zároveň je to výstižné.

3. NEZAPOMENUTELNÉ

Aby si lidé z vašeho projevu co nejvíce zapamatovali, nesmí být příliš dlouhý. Přednášky TED Talks nesmí přesáhnout 18 minut. Tento čas stačí na vyjádření podstaty a udržení pozornosti diváků. Ono totiž příliš mnoho informací zabraňuje předání myšlenky. Dlouhá přednáška vede k ztrátě pozornosti a unavení mozku, což způsobí zapomenutí a nezájem.

Pokud chcete, aby si vás druzí pamatovali, útočte také na vizuální, sluchové a hmatové podněty. Když něco zobrazíte pomocí obrázku namísto slov, je větší pravděpodobnost, že si to druzí zapamatují. A když k tomu přidáte ještě akustiku s hmatem, máte s největší pravděpodobností vyhráno. Pomůcky nám pomůžou posílit každou myšlenku.

Předposlední rada je, buďte autentičtí, otevření a upřímní.

Máte možnost lidi motivovat a inspirovat, dávat naději zoufalým a udávat směr ztraceným. Máte schopnost vzdělávat a nadchnout, informovat a inspirovat, ale to platí jedině tehdy, pokud sami budete věřit, že to dokážete!

z knihy Mluv jako TED

Nyní jste se ve zkratce dozvěděli jak úspěšně přednášet druhým a jaké jsou základní kameny k takové prezentaci. Tyto rady pocházejí ze skvělé knihy Mluv jako TED od Carmine Gallo a má poslední rada zní. Přečtěte si tuto knihu. Předá vám mnoho nezbytných rad k úspěšným projevům a mimo jiné vás odkáže na videa TED, která dokazují, co kniha podkládá.
Přeji vám příjemné čtení.

banner_předplatné_1280


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center