fbpx

2 dubna

Hugo Kornblad: Jak se tvoří hudba s ADHD?/Making music while having ADHD

0  comments

FOR ENGLISH SEE BELOW

Studentský život není z nejbohatších. Zvláště pokud se pokoušíte živit uměním. Rapper LordK, vlastním jménem Hugo Kornblad, právě studuje na univerzitě v Nizozemsku média a zábavu v nich. Jaké to je stavět rapovou kariéru a přitom chodit do školy?

„Moje jméno je Hugo a dělám rap pod pseudonymem LordK. Za svůj život sem se několikrát stěhoval a dnes si s sebou beru svoji hudbu všude, kam jdu. Ranné dětství jsem strávil ve Švédsku, pak jsme se přestěhovali do Ameriky a o pár let později do Prahy. To je moje město, tam se LordK zrodil,“ směje se. „Teď žiju v Haagu, v Holandsku.“ Hugo je ve druhém ročníku školy, na kterou šel, jelikož je zaměřená na byznys za uměním, které je mu tak blízké.

„Jako dítě jsem hodně poslouchal rap, pouštěli jsme si venku s kamarády 50Centa a podobně. Jednou, když mi bylo šestnáct, jsem doma našel mikrofon mojí mámy. Dostala ho jako dárek, aby mohla nahrávat svůj zpěv, ale neměla nejmenší tušení, jak se to používá. Zkoušel jsem něco nahrát a znělo to strašně. Ale ne tak moc, aby mě to odradilo. Dnes, o pár let později snad můžu říct, že občas i nahraju kvalitní muziku. Netrvalo mi dlouho, než jsem si uvědomil, že tohle chci v životě dělat,“ popisuje Hugo jeho sbližování s rapovou hudbou.

„Občas je těžké se soustředit s ADHD.“

lordk1

„Pozornost ti může jednoduše sklouznout jinam než k tomu, na čem zrovna pracuješ. Musel jsem si pořídit zápisník,“ směje se, zatímco mává malým černým sešitem. Hugo se prý snaží zapisovat všechny nápady, které mu přijdou na mysl.

Není pravda, že s ADHD nemůžeš dotáhnout věci do konce, jen se musíš hlídat, když ztratíš pozornost. Proto to samozřejmě může být těžší, ale nějak jsem si na to zvykl, nechávám se tím pohánět. Občas je to zvláštní, když masteruješ písničku a najednou přemýšlíš o něčem úplně jiném, ale přesně proto si při práci dělám poznámky.“

Můžeme říci, že Hugo Kornblad sní ve velkém. A to přesto, že jeho kariéra začala teprve před pár lety. Co víc, velmi dobře rozumí muzice i jako byznysu. „Kvalitní hudba nestačí,“ vysvětluje. „Musíš o tom přemýšlet jako podnikatel, nebo byznysman. Samozřejmě, je to umění, ale musíš jíst.“

Podle jeho slov je v hudebním byznysu nutnost vytvářet kvalitní network. „Mnoho lidí si myslí, že pokud dělají dobrou hudbu, úspěch je zaručen. Bohužel to tak ve většině případů není a nejspíše si umělce nikdo nevšimne, pokud se nepokouší zviditelnit.“

Untitled-2

„Mám mysl povznesenou a nekomplikuji to.“

„I když teď žiju v Haagu, Praha je můj domov. Upřímně, neměl jsem moc rád Švédsko. Lidé byli jednodušší, povrchní. A samozřejmě zasraná zima. Teď mám v Americe jeden projekt. Většina mých spoluprací s ostatními umělci je z Čech,“ usmívá se, když vypráví.

„Mám strašně rád české rappery, jsou super. Měl jsem několik kolaborací s umělci jako je Protiva a dalšími jmény z české undergroundové scény. Myslím, že mě hodně naučili.“

„Většina lidí si myslí, že jednoho dne uděláš díru do světa a staneš se slavným. Jo, to je ten sen, ale takhle to nefunguje. Doopravdy musíš přemýšlet a chovat se k tomu jako k byznysu, pokud nejsi jeden z těch šťastnějších. Jedna z nejdůležitějších věcí je podle mě bavit se s lidmi okolo a dělat známosti. V budoucnu pro tebe můžou hodně udělat. Tvořit pouta, nikdy nevíš, co přijde. Internet samozřejmě dokáže zázraky, ale stejně musíš znát toho a toho člověka…“

Hugo je k vidění velmi často na živých vystoupeních v pražských undergroundových klubech. Sám říká, že Haag není nejlepší místo pro rapovou scénu, ale alespoň má prostor a čas se soustředit na své umění.

„Samozřejmě, že plánuji do budoucnosti,“ odpovídá na mou otázku. „Lidé myslí, že to moc neděláme, ale tak to není. Mám naplánované vydání každé písničky, vymýšlím nadcházející spolupráce a tak dále. Raději bych si to však nechal pro sebe. Je lepší fanoušky překvapit. Vidět svou budoucnost jako rapová hvězda je riskantní a proto musíš mít plán, přípravu a snažit se co nejvíce. No a pak samozřejmě vždycky musíš mít plán B, ten co ti zachrání zadek.“

Jako obvykle se ptám, zda protagonista nemá nějaký vzkaz pro čtenáře. Zde je pár slov od Huga Kornblada AKA LordK: „Buďte sami k sobě upřímní a buďte sebou.“

lordk5


Untitled-1

Hugo Kornblad: Making music while having ADHD

Student life is not the richest. Especially when you are trying to make for a living through art. Rapper LordK, real name Hugo Kornblad, is currently studying at University in the field of Entertainment management in The Netherlands. What is it like to build a rap career while going to school?

„Well, my name is Hugo and I am a rap artist by the name LordK. My whole life I have been moving around a lot, and nowadays I take my music with me wherever I go. I was born in Sweden, then moved to America and afterwards to Prague. Prague is my city, my home, that’s where LordK was born,“ he is laughing. „Currently I am living in, The Hague, Netherlands.“  Hugo is now in his second year of University. He went there because of the targeting on business behind the art he loves so much.

„I really enjoyed rap music when I was a kid, playing 50 cent on the playground or what not, and one day when I was 16 years old, I found a microphone in my house that was my moms. My mom got it as a gift for recording her singing: She had no idea how to use it but I started trying to record something. It sounded terrible but not too trash for me to keep going and a few years later now I feel I am actually putting out some quality music. It didn’t take long for me to realize this is what I want to do in my life. ,“ Hugo explains his first contact with rap music.

„It is sometimes hard to focus with ADHD.“

lordk1

„Your mind can just slip away really easily from what you are working on. I needed to get myself a notebook,“ he smiles and waves with his pocket book. Hugo decided to write down his ideas and almost everything that comes to mind.

„It is not true that you can’t get your stuff done with ADHD, you just need to manage yourself not to lose focus. Therefore it can be harder for someone but I am just used to it, I let it run me. Sometimes it is weird when you are mastering a song and suddenly you are thinking about something completely different, but that is exactly why I am taking notes while working.“

We can say that Hugo Kornblad is a big dreamer. Even if his career started just a few years ago. Moreover, he has a really good understanding of the music business. „It is not just about making good music,“ he says, „you need to think about it like if you are an entrepreneur or businessman. Of course it is art but you also need something to eat.“

By his words, in the music industry a quality network is a must. „Lot of people think that once you are making good music the success is guaranteed. But in most cases it is not like that. Most likely there will be nobody who will notice your art if you are not spending time to promote yourself.“

Untitled-2

„Mind elevated, don’t make it complicated.“

„Even if I am now living in The Hague, Prague is my home. Honestly, I did not like Sweden. People were just plain and basic, cold as fuck as well. Currently I have an upcoming project in America but most of my collaborations are from Czech,“ he is laughing while talking.

„I love Czech rappers, they are just awesome. I had few collaborations with artist like Protiva and other names from the underground scene. From my point of view they taught me a lot about how to do it.“

„Most people think that one day they are going to blow-up and start being famous. Of course, that is the dream but it does not work like that. You really have to think smartly and treat it like a business if you not one of the lucky ones. I think one of the most important things is as easy as to reach out and socialise with people around you. They can do a lot for you in the future. Build bonds and you don’t know what’s to come. Internet of course can do wonders, but still you need to know that person and that person…“

Hugo can be seen very often on live shows in Prague underground clubs. He says that The Hague is not the best place for rap scene. However, he at least has a lot of time to focus on his thing.

„Of course I am planning my future, even if I am a rapper,“ he is answering my question. „People think we do not do it very often but it is not true. I have planned releasing of my songs, one by one, future collaborations and so forth. But I would rather keep it to myself, it should be surprise for my fans. As risky it may seem to play your cards on being a rapstar, it’s always important to look at your future, chase your dream to the max, but you still need a plan B to save your ass. “

As usual, I am asking if the protagonist has some message for the readers. Here is a word from Hugo Kornblad AKA LordK: „Just stay true to yourself and be you.“

lordk5


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center