fbpx

2 dubna

Co dělat, když spolupráce nefunguje tak, jak má?

0  comments

Dost dobře nechápu, proč neustále instituce, nejrůznější správní systémy a hlavně pak školství neustále oceňuje hlavně individuální úspěch. A to i přesto, že je již více než jasné a očividné, že v dnešním, neustále se měnícím a velmi dynamickém světě je daleko efektivnější, či výhodnější, chcete – li, práce týmová. Často se mi zdá, že se jí hlavně ve škole nepřikládá dostatečná váha a tak je schopnost pracovat v týmu či s týmem málo pěstovaná a u lidí málo vytříbená.

Avšak ačkoli s sebou práce s týmem a v týmu přináší mnohé výhody, jako je například rychlost, kolektiv a jisté zázemí, mohou se vyskytnout, a velmi často se vyskytují, i potíže spojené právě s tím, že se na projektu podílí více lidí. Já osobně si týmovou práci nemohu vynachválit, ale je pravda, že všichni jsme se již v životě jistě setkali s mnoha lidmi,kteří tuto práci, většinou nechtěně, brzdili a spolupráce poté nefunguje tak, jak by mohla a měla.

Příčin může být mnoho – od špatných vztahů, přes komunikaci až po nedostatečné zázemí či vybavenost prostředky. Stejně tak i lidí, se kterými se nespolupracuje nejlépe, je mnoho a mnoho typů, od chronických rozeštvávačů kolektivu, přes notorické oběti až po ty, kteří s vámi vůbec nekomunikují či jen slibují.

Všechno a všichni se však dají překonat, chce to jen si uvědomit, zda to má skutečně cenu, avšak k tomu se ještě dostanu později. Bohužel neexistuje nějaký jednotný tip či rada, která by vyřešila potíže ve spolupráci vašeho týmu a je to způsobené tím, že nikdy není jedna a ta samá příčina, proč to nefunguje, často jich je dokonce mnoho.

Naštěstí však nejste první a ani poslední, kdo se s podobným problémem potýkají a již mnoho lidí se přes podobné nesnáze dostalo. Zde je proto několik rad, či tipů, co se může vyplatit dělat, jak se zachovat a jak přistupovat k ostatním spolupracovníkům, aby vše opět fungovalo, jak má.

Promluvit si

Zdá se to být jako naprosto automatické, že když je někde zádrhel, snažíme se jej nejdříve vyřešit rozmluvou. Sejděte se s dotyčným naprosto mimo vaši pracovní dobu a nejlépe osobně, zkuste přijít na jádro problému, ujasnit si, co vlastně oba dva od projektu chcete. Pokud obě strany chtějí, jistě společné řešení najdete a situaci vyřešíte.

Brainstorming

Může se stát, že spolupráce vázne právě proto, že má dotyčný pocit, že se jeho nápady neberou v potaz a není slyšet. Společný, tedy týmový, brainstorming před tím, než se pustíte do práce, se ukázal být pro mnoho podobných situací řešením. Zkuste si všichni sednout a jen psát nápady, nad nimiž poté budete diskutovat. Má to samé výhody – jistě přijdete na lepší řešení dané zakázky či situace klienta a hlavně – zapojíte všechny členy týmu stejně a věřte mi, že si toho všimnou.

Sdílet nápady

Není to v podstatě nic jiného než jen brainstorming, jež trvá dny, měsíce a roky. Jistě všichni znáte tu situaci, kdy jdete po městě, přemýšlíte nad svým podnikem či byznysem a najednou vás doslova trkne úžasný nápad. Dnes již není problém si jej zaznamenat třeba do mobilního přístroje a přemýšlet nad ním později. Proč ale hned neodešlete zprávu svým spolupracovníkům? Pokud je nápad skutečně kvalitní, jistě to poznají a začne se řešit téměř okamžitě a zařadí se do pracovního plánu. Nemůžete na druhou stranu slyšet nic horšího, než že se mu právě nyní věnovat nebudete.

Buďte asertivní

Někdy prostě není zbytí a asertivita je jediná možnost, jak z dané situace vybruslit co nejlépe. Obzvláště když víte, že je spolupráce pouze dočasná, může se vyplatit více než cokoli jiného se danému člověka připomínat, či mu připomínat jeho úkol. Nebuďte hrubí a nebombardujte jej denně zprávami, ale zase zajistěte, ať o vás ví. Nepřestávejte být slušní a uctiví – nezavdávejte záminku ke konfliktu – avšak stůjte si pevně za svým.

Zlepšete komunikaci

Řekl bych, že dokonce nejčastěji je právě toto důvod, proč něco neklape tak, jak má. Přiznám se, že i já jsem měl potíže s akceptováním faktu, že pokud někomu něco neřeknu, nikdy se podle toho nezařídí, nebo to ani nevezme v potaz. Je to logické, jak váš spolupracovník může vědět, že se někde vyskytl problém, když nemá šanci si jej všimnout? Znovu zde musím zmínit vymoženosti dnešní doby, skupinové chaty, spolehlivé pokrytí je už snad všude, ne nadarmo se říká, že žijeme v době informačních technologií. Tak ten přenos informací využívejme.

Dejte mu větší zodpovědnost

Může se to zdát jako nelogický krok – když někdo nepracuje tak, jak má, přeci mu nebudu dávat ještě více práce a ještě větší zodpovědnost. Větší zodpovědnost však odhalí to, kdo je dotyčný skutečně za člověka. Nesmíte mu vedení „vmést do obličeje“, zkuste mu to slušně nabídnout, jinak velmi často odmítne. Nejednou se stalo, že všichni byli překvapeni, jaká veliká osobnost se mezi nimi ukrývala a naopak nejednou bylo zklamáním, že člověk se silnými řečmi se ukázal být naprosto neschopný. V takovém případě je však nejlepší daného člověka nechat…

… odejít

Nemusím snad zdůrazňovat, o jak krajní řešení se jedná. Když necháte někoho odejít z týmu a nebo vy sami odejdete, už nikdy se nebudete moci vrátit. Snad nikdo nepřijme zpět do týmu člověka, který se od něj předtím odpojil s tím, že ostatní jsou naprosto neschopní a on radši bude pracovat sám. Stejně jako vždy bolí, když váš tým opustí nějaký člověk, někdy však ale není zbytí.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center