fbpx

2 dubna

Čas jako neobnovitelná komodita

0  comments

Jednička jako symbol představuje pro člověka nespočet významů. Každý z nás žije na jednom světě, má jeden život, k dispozici jeden den a také jednu možnost jak využít každou minutu ve svém životě. Jedna minuta na displeji moderních digitálních hodinek nám ukazuje, jak rychle plyne čas.

Právě ona nám dává najevo, že s každou minutou ztrácíme šedesát vteřin svých příležitostí. Máme dostatek času na to, abychom se realizovali. Neměli bychom s ním proto plýtvat.

Čas patří mezi nejvzácnější komoditu, nikdy se neopakuje a nikdy nemůžeme prožít určitý okamžik ještě jednou. Fyzikální čas je stabilní pro každého, jeho kvalita se nemění, nepodléhá žádným změnám, inovacím, módě ani počasí, protože neustále plyne. Tento čas je pro nás drahý, nemůžeme s ním obchodovat, ukrást ho, ani si ho odložit na horší časy, můžeme jej pouze ovládnout a naučit se ho kompetentně manažovat. Proto by si člověk měl uvědomit, co je v životě opravdu důležité a užít si každou minutu, kterou dostal. Pokud si to uvědomuje, dodá mu to vědomí vlastní hodnoty, což je velmi silný motivující činitel při osobním rozvoji.

Naší povinností je objevit, co se v nás skrývá a co nás nejvíce uspokojuje a pak jen jednoduše pracovat na jejich zdokonalování až do posledního dne. Vím, že máme neuvěřitelný potenciál, který se v nás skrývá. Každý z nás dokáže sáhnout na hvězdy, mnohem dál než si jen umí představit. A to je opět výsledkový vzorec, který pokud člověk má, dokáže postupovat rychleji než ostatní. Každý z nás by měl vzít svůj život do vlastních rukou a ovládat jej jak jen nejlépe umí a dokáže.

Využívejme čas pro osoby, které máme rádi a pro práci a oblasti, které nám dávají smysl.

Čas je zdroj, jehož je největší nedostatek. Pokud není možné tento zdroj řídit, nelze řídit ani nic jiného. – Peter Drucker

Osobní management je doprovázen téměř celým životem člověka. Během něj je vidět jak se chová a reaguje v určitých situacích. V užším smyslu to znamená cílevědomé usměrňování vlastního chování ve vztahu k významným hodnotám, k touhám a ambicím konkrétního člověka, k postoji vůči jiným lidem a sobě samému.

Velmi významným člověk je ten, který dokáže sám sobě stanovit cíle, dokáže je naplňovat v každodenním životě a usiluje o jejich reálné zhodnocení, aby byl užitečnější, lepší a dokonalejší pro jiné. Schopnost pracovat sám na sobě a tím zlepšit parametry, svou hodnotu na trhu, překonat benchmark, být ten, o kterého se druhý perou. Jedinými jistotami v našem životě je mít svou vlastní hlavu a rozšířit své schopnosti a znalosti tak, abychom mohli žít nezávisle. A pokud se člověk bude více opírat o to, co má na papíře, jak o to co má v hlavě dříve či později zjistí, že konkurence je tak tvrdá, že i to co máš na papíře, netrvá věčně.

Proto se naučte manažovat sami sebe. Děje se to na základě našeho pocitu, poznání a vůle. Manažování sebe není instinktivním jevem, ale spíše to vyžaduje od člověka stanovovat si cíle a mobilizovat aktivity na jejich splnění.

Podle mne je každý den jakási miniatura vlastního života. Život začíná zrozením a konči smrtí. Stejně tak každý den ráno vstáváme a večer jdeme spát. Ale zda bude tvůj život dobře prožitý nebo promarněný rozhoduje to, co v něm mezitím děláš. Nikdy nelze zapomínat na význam každého jednoho dne. Tak jako prožíváš dny, prožíváš svůj život. Myslím si, že neexistuje univerzální recept nebo jednotný návod, jak žít život naplno. Snad jen chytit se šancí, které nám život nabízí, nebát se zkusit něco nového a dělat všechno do čeho se pustíme, nejlépe jak umíme.

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center