fbpx

2 dubna

7 praktických kroků k finanční nezávislosti. Toto zvládne opravdu každý!

0  comments

Chcete-li vyrobit dokonalou cihlu, neptejte se pastýře ovcí. Tato moudrost platí dodnes. Od koho jiného bychom se tedy měli učit o tom, jak s penězi moudře zacházet, než od civilizace, která je sama vytvořila? Přinášíme vám 7 praktických babylónských kroků, jak se finančně zabezpečit.

Začněte plnit svůj měšec

Existuje mnoho povolání, díky kterým máte možnost začít plnit svůj měšec. Každý, komu alespoň trochu zlata kape do měšce, je schopen přeměnit jej na řeku. Když dostanete deset zlatých mincí každý měsíc a minete z nich vždy jen devět, co se po čase stane? Dříve či později začnou mince z měšce vypadávat.

Proto …
Z každých 10 mincí které vložíte do svého měšce z něj použijte jen devět.

Kontrolujte své výdaje

Pokud se vám nedaří odložit desetinu svého příjmu, tento krok vám určitě pomůže. Když existuje takové množství povolání, proč je tedy na konci měsíce měšec každého z vás stejně prázdný, přestože máte rozdílné příjmy? Protože 90 % obyvatelstva nekontroluje své zlato v měšci. Pravdou je, že člověk má vždy více tužeb, než dokáže aktuálně finančně uspokojit.

Proto …
Zmapujte své životní návyky a všechny své výdaje. Při troše přemýšlení zjistíte, že ne všechny nezbytné výdaje jsou až tak nezbytné. Vyberte si ty opravdu nezbytné a ještě ty, které jste schopni pokrýt z 9/10 svého příjmu. Jedné desetiny, která naplňuje váš měšec se nedotýkejte.

Starejte se o znásobení svého zlata

Pokud máte pod kontrolou své výdaje a touhy a váš měšec se již plní, zamyslete se nad tím, jak své zlato uložit, aby vydělávalo další. V konečném důsledku všichni toužíme po proudu zlata, který k nám přitéká bez ohledu na to, zda právě pracujeme nebo spíme.

Proto …
Dovolte každé vaší minci, aby se množila. Poté ji nechte, ať se množí i její děti a děti jejich dětí. Zanedlouho budete mít armádu zlatých otroků, kteří pro vás budou připraveni pracovat.

Chraň své zlato před ztrátou

Nezbytnou součástí investování vašeho zlata je schopnost rozpoznat tu správnou investici. Proto je dobré se naučit zacházet nejdříve s menším obnosem zlata ještě před tím, než budete investovat opravdu hodně. Na této cestě se vám naskytne spousta nabídek na rychlé zbohatnutí. Jediné co musíte udělat, je přemýšlet. Vypadá to jednoduše, ale opak je pravdou. Většina lidí tráví velmi málo času přemýšlením.

Proto …
Chraňte své bohatství před ztrátou tím, že budete investovat pouze tam, kde je vaše bohatství v bezpečí. Raďte se s moudrými a zkušenými. Jejich rady vám pomohou chránit vaše investice a napomohou vám investovat do věcí s vysokým výnosem.

Udělejte ze svého obydlí výnosnou investici

Moudrý člověk dokáže znásobovat své bohatství o to rychleji když si uvědomí, jak rychle by jeho bohatství mohlo růst, kdyby zbylých 9 desetin utratil s rozumem. Všichni máme mnoho neuhašeným tužeb, ale mnoho z nich jsou jen krátkodobé radosti, které emotivně uspokojujeme. Proto Babyloňané věděli, že se nevyplatí investovat majetky do drahých šperků a hedvábného oblečení. Investujte s rozumem do svého dlouhodobého obydlí. Jedno babylónské učení říká:

Srdci člověka přináší radost jíst fíky z vlastních stromů a hrozny z vlastních vinic.

Proto …
Ať je vaší prioritou požadovat za každou minutu minci 100% přidané hodnoty.

Zajistěte si budoucí příjem

V dávných dobách neexistovala podpora od státu ve stáří. Prakticky každý občan byl podnikatelem, protože si sám vydělával svými dovednostmi. Bylo v osobním zájmu každého muže, aby zajistil rodinu a potřeby své stáří.

Proto …
Moudře se zabezpečte proti chudému měšci a vytvořte si tok peněz, ze kterého budete moci čerpat i v budoucnu. Zamyslete se i nad určitými investicemi, které budete moci provádět i ve stáří.

Zvyšujte svou schopnost vydělávat

Co je pro váš měšec nejlepší? Mít v něm více zlata na investování? Ne. Nejdůležitějším ve vašem byznysu jste vy sami. Proto byste se měli zušlechťovat v každém čase v každém směru. Můžete mít deset plných měšců zlata, ale pokud nemáte moudrost ukrytou ve své hlavě, dříve či později o ně přijdete.

Proto …
Nezanedbávejte vzdělání a už vůbec ne vzdělání ve svém oboru. Čím je člověk chytřejší, tím více může vydělat a uchránit se od zbytečných chyb. Učte se od těch nejlepších a shrňte si své znalosti. Buďte chytřejšími s každou mincí, která k vám přichází. Jedině tak budete schopni vydělávat stále více, rychleji a bezpečněji.

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center