fbpx

2 dubna

4 podnikatelské lekce, bez nichž se v podnikání neobejdete

0  comments

Každý podnikatel má svou osobitou a jedinečnou cestu. Stejně jako nikdo není stejný jako druhý, tak ani jeden byznys či firma není totožná se společností jinou. Mohou se na sebe přinejlepším podobat, když se však začneme nořit hlouběji do systému a fungování podniku, začneme i mezi konkurenty v tom samém segmentu trhu nacházet propastné rozdíly.

Na tom stejném trhu působí klasické firmy se šéfem, akciové společnosti, finanční instituce, či dokonce multi-levelové společnosti a veškeré tyto systémy se ukázaly jako životaschopné, všechny prodávají produkty či služby klientům a zákazníkům, ačkoli jsou koncipovány a řízeny naprosto jinak.

Už jen z toho tedy můžeme usoudit, že není jednoznačný recept na to, jak úspěšně řídit společnost. Na druhou stranu Napoleon Hill přišel s filosofií úspěchu a tvrdí, že jej mohou dosáhnout všichni.

Co se však často vykládá mylně je to, že každý může uspět jen jednou a tou stejnou cestou jako lidé před ním.

Podobně jako různé druhy živočichů nikdy nejsou stejné, jen vykazují určité stejné rysy, tak stejně tak je úspěch pro manažera firmy něco jiného než pro jejího majitele. Stále více se začínám přiklánět k názoru, že úspěch je hlavně otázkou odhodlání a práce, ač to zní jako klišé. Jelikož co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému.

S redakcí jsme se však pokusili sestavit alespoň krátký seznam rad, které by platily pro co nejširší spektrum podnikatelů a byznysů.


Obchod jsou lidé

Protože nemůžete prodávat produkt ani službu někomu jinému, než lidské bytosti, přinejmenším zatím to není možné. Často panuje představa, že podnik musí neustále růst, že se vlastně jedná o lineární vzestup. Není tomu tak. Velmi vážený docent ekonomie Jan Urban mi při rozhovoru dlouho vysvětloval, proč tomu tak není. Mimo jiné, proč není možné stát řídit jako firmu.

Související článek: Ekonomie bez mýtů a iluzí podle docenta Urbana

Jednoduše protože ekonomie není tvrdá věda a ač se o to ekonomové neustále snaží, velmi těžko se předpovídá. Ekonomika státu či podniku lze vyjádřit v číslech, to je ale jen záznam. Čísla odráží práci s lidmi. Každý podnikatel prodává a musí umět prodat nejen sebe, svou firmu a značku, ale hlavně svůj produkt.

Zákazník nemá vždy pravdu

Obecně uznávanou maximou sice je, že náš zákazník, náš pán a je to správně, nicméně i ten nejchytřejší člověk se může šeredně, až bolestivě, mýlit. Nechci říci, že stížnosti a doporučení klientů či zákazníků není třeba brát vážně. Mluvím zde spíše o klientech, kteří si neustále představují „něco navíc“, hádají se o to a dožadují se, ačkoli nejsou ochotni si za poptávané služby či produkty připlatit.

Jsou to v první řadě vždy produkty a služby, díky čemu se veliké značky zapisují do historie.

Ne všechny peníze jsou dobré peníze

Hlavně pro začínající podnikatele je často problém pochopit, že ne vždy se vyplatí brát si peníze od všech, kdo je nabízí a plnit jim jejich přání. Z drtivé většiny případů se to totiž zvrhne v takový stav, kdy by společnost byla schopna vydělat více peněz na více menších projektech, než na jednom velkém, který neustále upravuje, předělává a dodělává.

Vždy je třeba si hlídat svůj čas a poměřovat hlavně časovou náročnost, jelikož právě to je jediná komodita, která nám neustále ubývá. Čas každého z nás je velmi cenný a je třeba s ním hospodařit velmi opatrně.

Vaše firma nejsou jen služby a produkty

Ač mají McDonald’s všichni spojený s hamburgery, sám původní majitel společnosti, jak píše Robert Kyiosaki ve své knize Bohatý táta, chudý táta, investoval do nemovitostí a ne do housek. Uvědomoval si totiž, že domy, v nichž jeho restaurace byly, pro něj představovaly záchytný bod.

Vrcholní manažeři firem investují neskutečné peníze do vzdělávání a teambuildingu mezi jejich zaměstnanci a podřízenými. Žádná společnost není jen její produkt, ať už se jedná o oblečení, potraviny nebo železo. Je to celý organismus, doslova systém vztahů, lidí a cílů. Je dobré si uvědomit, že majitel firmy není častokrát pro její chod o moc více důležitý než zaměstnanec. Kvalitně vybudovaná společnost se totiž obejde bez majitele, ale nikdy bez zaměstnanců.


Pokud vás zajímá, jak v sobě jednou provždy probudit tolik potřebnou odvahu a chcete si přečíst inspirativní příběhy osobností, které samotnou odvahu našly a využily ve svůj prospěch, čehož jsou důkazem jejich reálné výsledky, neváhejte si objednat naše v pořadí již 4. vydání magazínu Světa Úspěšných, které je i tentokrát plné exkluzivního obsahu.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center