fbpx

2 dubna

4 jednoduchá slova, jejichž spojením vytváříme stabilitu partnerského vztahu

0  comments

Nevím, jaký význam má pro vás láska. Pro mne je to je jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Potřebuji ji a činí mne šťastnou. Tak, jako jsou pro člověka v životě nezbytné peníze, které beze všeho k našemu bytí potřebujeme, stejně tak je pro mě láska na první příčce k životnímu naplnění. I když jste třeba vysněným pilotem, kterým jste chtěli být odmalička, vlastníte přepychový dům, jezdíte v Lamborghini nebo nosíte oblečení od nejdražšího návrháře světa, nebudete nikdy šťastni, pokud nejste milováni,  nebo ještě hůř, nemáte koho milovat.

Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována… – William Shakespeare

Je více druhů lásky. Článek, který čtete, bude patřit lásce mezi mužem a ženou, kteří chtějí najít společnou, harmonickou cestu životem. Všichni toužíme po jistotě a chceme budovat pevný vztah, který stále pokvete. Vztah nestačí pouze kropit, musíme jej stále zalévat, aby mohl růst. Přestaneme-li se o rostlinu, která chce přirozeně kvést, starat, uvadne. A tak je to i se vztahem.

Vztahy prochází změnami stejně tak jako každá bytost chodící po této zemi. Člověk se mění přirozeně, s tím, co mu osud naservíruje. Měníme své názory, postoje, priority, hodnoty, zkrátka pohled na život celkově. S tím souvisí i pohled na svět obou partnerů. Častokrát se partneři mezi sebou nepohodnou. Není to nic výjimečného. Za výjimečné dnes považujeme, pokud partneři své nesnáze překonají.

Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem. – Antoine de Saint – Exupéry

Problémy jsou v každém vztahu. Neexistuje vztah, který by si neprošel obdobím bouří. Vztah, kde si partneři umí přiznat své chyby a nedostatky, vztah, ve kterém oba komunikují a problémy společně řeší, je na dobré cestě stát se vyrovnaným a šťastným. Ve vztahu, kde po bouři přijde slunce, opět začne všechno krásně kvést. Ovšem pokud své problémy budete přehlížet, je to stejné, jakobyste přechodili chřipku. Stejně se k vám nemoc znovu vrátí, jenže už v mizernější formě. Léčení se pak tedy nevyhnete, bude pro vás složitější, a nevíte, jak dopadne, případně jaké bude mít dopady.

Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestály tuto dvojitou zkoušku života, odhalily svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisty, že až do skonání života budou se držet za ruce. – Honoré De Balzac

Komunikace

Komunikace je tedy prvním základním kamenem budování pevného a fungujícího vztahu. Možná vám to přijde jako naprosto jasná věc, ale spousta párů spolu nekomunikuje správným způsobem a to je stejné, jako by spolu nemluvili vůbec. Například když někteří své problémy řeší s kamarády a ne se svým partnerem. To vůči jeho protějšku není fér. Ve vztahu jste jen vy dva a nikdo třetí. Vaši kamarádi vám neporadí, protože docela neví, jaký je váš vztah, vaše situace a okolnosti, co cítíte a čím jste si prošli.

Koneckonců každá strana má svou pravdu a svou verzi podání stížnosti. Řešte své námitky s partnerem, tady a teď, jakmile nastanou. Za týden nebo měsíc to nemá význam, při další výměně názorů, kde bude řešena jiná podstata věci. Pokud spolu partneři přestávají problémy řešit a komunikovat, ve skutečnosti už nemůžeme hovořit o vztahu.

Ženy jsou citlivá a vnímavá stvoření plná emocí a potřebují své pocity ventilovat. Spoustu věcí mají potřebu rozebírat a piplat. Proto, pokud se vám žena svěří s tím, co ji ve vztahu trápí, nebo čeho se jí nedostává, nehledejte za tím útok na svou osobu, nebo že si jen ,,pořád“ stěžuje. Vnímejte to tak, že vám věří a snaží se zkvalitnit váš vztah.

Pochopení a kompromisy

Ideální život bez problému neexistuje. Problémy jsou zkrátka součástí našeho života. Problémy nám dávají sílu a posouvají nás dopředu.

Mnohdy se snažíme svého partnera jakkoliv změnit. V hádkách se pak navzájem odsuzujeme za to, jací vlastně jsme, což je nesmysl. Každý z nás je unikátní. Všichni se od sebe lišíme, protože každý jsme vyrůstali v jiném prostředí, máme převzaté myšlenkové vzorce od svých rodičů.

Každý jsme si prošli jiným životním příběhem, kde jsme nasbírali rozdílné zkušenosti. Každý z nás jinak přemýšlí. Snažme se tedy svému protějšku porozumět, i když je velmi obtížné pochopit, čím si druhá strana prošla a jaké stopy v něm jeho minulost zanechala.

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. – Jean Jacques Rousseau

Lidské bytosti nejsou neomylné. Proto všichni děláme chyby a máme právo na omyl. Tím se také učíme. Proto bychom neměli vidět jen tu svou pravdu, ale i pravdu své druhé polovičky. Každý žijeme v nějaké své iluzi, že naše pravda je ta správná. Mnoho lidí trvá na své pravdě i za cenu toho, že by o partnera mohli přijít.

Štěstí naleznete ve vztahu tehdy, pokud ho přijmete takový, jaký je. Takový, že neprožíváme jen krásné chvilky, ale i ty pochmurné. Nejpodstatnější je, že je společně překonáme a dokážeme si i přes to všechno říct, že se milujete a svou lásku si prokazujeme nejen slovy, ale i činy a vzájemným pochopením. A také tím, že budeme dělat kompromisy. Protože vztah není jen o jednom z nás, ale o dvou zcela odlišných tvorech.

Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě! – Erich Maria Remarque

Spokojenost

Mnoho lidí promarní spoustu času hledáním ideálního partnera. Nebo současného partnera chtějí vyměnit za nového, „lepšího“. Nemusíte ho nikdy najít. Časem přijdete na to, že váš ideální protějšek neexistuje, protože nikdo není dokonalý. Důležité je si uvědomit navzájem své slabiny a na těch začít pracovat. Takto se můžete společně zdokonalovat. Vztah, jaký máte v představách, sám od sebe nebude podle vaši šablony. Nikdo nebude přesně konat podle vašeho mínění. Můžeme se pokusit to podpořit a jít partnerovi příkladem. Ujistěte se, že partnerovi nevyčítáte jednání, ve kterých sami klopýtáte.

Jestliže viníme ve vztahu za všechno svého partnera, a myslíme si, že nalezením někoho jiného budeme šťastnější, nemusí tomu tak být. Jestliže nejste sami vnitřně se sebou spokojeni a nedokážete to ani vy sami změnit, nezmění to ani váš nový partner, i kdyby byl sebevíc dokonalý. Protože ani nemůže být. Tak, jako nejste dokonalí vy a máte své mouchy, takový bude i váš budoucí partner. Žádný váš partner nemá větší moc a schopnost změnit něco ve vás. Může vám s tím pomoci. Vy však nesete největší kus odpovědnosti to změnit.

Podpora

Obecně je známo, že muži mají větší fyzickou sílu jako ženy. Avšak ženy lépe zdolávají složité životní situace. Ženy mají obrovskou sílu vybudovat velké věci. Jen je potřeba je podpořit. Podpora, kterou žena potřebuje zejména od svého muže, aby se mohla do něčeho pustit a něco dokázat, je nesmírně důležitá. Pokud se jí nedostává, brzdí ji to. Žena tak ztrácí svou sílu, která s sebou strhne i její sebevědomí, což má i za následek pocit selhání ve všech svých rolích.

Pokud budeme podporovat svého partnera, logicky podporujeme i náš vztah, který pak roste. Jestliže nedokážete svého partnera podporovat v jeho snech, přijměte alespoň jeho rozhodování bez odsouzení nebo zesměšnění. Nezapomínejte, že jste na jedné lodi. Potopíte-li svého partnera, potopíte tak i sebe a celou vaši loď.

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. – Aurelius Augustinus


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center