fbpx

2 dubna

4 body, díky kterým si začnete vážit starých lidí

0  comments

Stáří se nevysmívej, neboť k němu směřuješ. – Menander

Představte si situaci: stojíte na zastávce a čekáte na autobus. Kousek od vás postává mladík s partou kamarádů a o pár vteřin na to u zastávky zastaví jiný autobus, který je plný důchodců/seniorů.

Mladík bude mít potřebu udělat dojem, začne ukazovat na seniory různá neslušná gesta a celý hlouček jeho kamarádů se při tom bude nesmírně bavit. Seniorům nezbyde nic jiného než nechápavě kroutit hlavou a ptát se sami sebe, jestli je to vůbec možné.

Přesně tato situace se mi stala teprve nedávno z pohledu diváka.

Kam se poděl všechen respekt vůči starším? Respekt ke skutečným učitelům a lektorům.

Takových incidentů je v dnešní době nespočet a vždy mám potřebu se zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Proč je třeba si vážit starých lidí a čemu nás mohou jejich zkušenosti přiučit? Odpověď na tuto otázku najdete ve 4 bodech tohoto článku.

1. Mají méně času než my

Nejzákladnější bod, který bychom si měli implantovat pod kůži snad všichni. Matematika nepustí. Každý jednou zaklepe na nebeskou bránu. Proč jim zbývající roky neustále znepříjemňovat? Spousta seniorů nepotřebuje příliš mnoho věcí, dokáží si vážit maličkostí a především pokud jsou prováděny ze strany mladých lidí. Napadají mě tři způsoby, jak jim zpříjemnit následující roky:

A) Pomáhejme – zkusme vyměnit posměch, urážky a neslušná gesta za pomoc a projev pokory. Stačí malý skutek. Stačí pouze projevit trochu úcty, ať už v obchodě, ve městě, na poště nebo na jiných místech, kde se člověk může setkat se starými lidmi.

B) Vžijme se do jejich situace – toužíme po tom, aby se k nám choval někdo odměřeně a bez respektu? Určitě ne. Proto se k nim chovejme tak, jako bychom byli my sami těmi staršími.

C) Pochopme je – nervozitu v dnešní době pociťuje každý, především staří lidé. Proto se pokusme chápat jejich nálady. Bolavé tělo není nikdy nic příjemné a každého z nás mohou postihnout podobné zdravotní problémy.

2. Čelili vícero překážkám a proto jsou výbornými učiteli

Rok co rok sbíráme zkušenosti na každém rohu a při každé nové příležitosti. Jinak tomu nebylo ani u starších lidí. Nezáleží na tom, o jak velké problémy jde, protože se dá z čehokoliv vyždímat „poučné“ maximum. Celý život sbírali zkušenosti a lekce, které rádi předají i nám samým.

Nikdy nesuďme knihu podle obalu. Projevme úctu a respekt. Nahlížejme na ně, jako na lektory a učitele, ke kterým si můžeme s lehkostí přijít po radu. Člověk stárne, ale nikdy nezapomíná na to, co se za svůj život díky překážkám naučil.

3. Jsou ztělesněním motivace

Kdysi jsem se setkal s tímto zážitkem. Ve vlaku si ke mně totiž sedla babička, která měla, tipuji přes 75 let. Nejedná se ani tak o zajímavé zjištění, kdyby na sobě neměla uvázané tři doslova plné tašky. Přesně jako indiánská babička. Než jsem jí stihl pomoci, zázračně ze sebe všechno shodila na podlahu a s úsměvem se dívala z okna vlaku.

Obdivuhodné. Tyto momenty by nás měly motivovat a donutit nás zamyslet se nad sebou samými. Je nám skutečně na obtíž odnést jednu tašku z bodu A do bodu B? Nebuďme lenivý!

4. Přesvědčme je, že mladí dospívají správným směrem

Poslední a dle mého názoru nejdůležitější bod. Staří lidé na nás hledí jako na budoucnost. Častokrát z jejich úst slyšíme, že jsme neschopní a drzí. Dnešní generace si toto tvrzení potvrdila sama svými činy. Velké procento lidí hledí na seniory jako na terč urážek a posměchu. Pak se nemůžeme divit, že si o nás vytvářejí nepříliš růžové mínění.

Jsme mladí lidé a dokážeme je přiučit mnohým věcem. Nikdo nebude nikdy nejmoudřejší a nebude vědět úplně všechno. Choďme starším lidem příkladem. Neodrazujme je od nás. Prokazujme dostatek respektu a úcty, protože i to vypovídá o naší inteligenci.

Pokud chce být jedinec úspěšný, musí tyto slova chápat a začít se nimi řídit. Proč? Být úspěšným neznamená jen rozjet kreativní byznys nebo uskutečňovat své sny. Úspěch totiž začíná a spočívá v nás samotných. Člověk potřebuje do tohoto bodu dospět i přesto, že chce mnohokrát zůstat v jistých věcech dítětem. Důležité je dospět – respektovat a chápat základy etikety.

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center