fbpx

2 dubna

4 benefity, které přináší koučink aneb staňte se koučem vlastního života

0  comments

Kořeny slova „Koučink“ mají svůj původ v angličtině. Slovo coach [kouč] znamená trenér, instruktor nebo také soukromý učitel. Coaching představuje proces trénování, podporuje kreativitu, iniciativu a konstruktivní postoj k cílům a konfliktům.

Je to technika, která za poslední roky zaznamenala velký zájem nejen ze strany manažerů firem, ale i běžných lidí. Její postupné rozšiřování nám dopomáhá k objevení vnitřního já, ujasnění si životního poslání a smyslu života. Také nás vede k poznání vlastních snů či tužeb, které můžeme díky koučingovým technikám získat. Pomocí nich si můžeme uvědomit naše přednosti, dovednosti a vytěžit z nich maximum.

Termín koučování používá mnoho lidí i tam, kde neplní svůj význam. Spojují ho spíše s trénováním činkami nebo různými sporty na stadionech. Při důležitých zápasech můžeme vidět „kouče fotbalových týmů“, jenž netrpělivě přešlapují, rozčilují se, zvyšují hlas, organizují tým a určují strategie. Samozřejmě má tento trenér v týmu nezastupitelnou roli, avšak v tomto případě s tím opravdovým nemá nic společného.

V manažerském světě je dnes koučink docela normální věc. Komunikace s lidmi, profesionální dovednosti, obchodování nebo práce, všechny tyto příklady představují dovednosti. A ty se dají naučit a trénováním zlepšovat. Lidé se učí, jak uzavřít obchod, jak komunikovat se zákazníky, jak zlepšovat své vůdčí schopnosti nebo jak vést a motivovat lidi.

A proč píši o něčem, co dělá top management? Protože je dobré dělat to, co dělají nejúspěšnější a nejschopnější lidé. Především, pokud se takovými chcete stát i vy.

Koučování přináší pozitivní výsledky nejen v profesionální oblasti, ale své kouzlo nachází i v oblasti osobní.

Dosažení svých cílů pomalejší, ale za to rozvážnější cestou je hlavním benefitem, který koučink přináší. I díky nim můžeme dokázat čelit životním výzvám.

Koučování není pouze uměle vytvořenou metodou, kterou by bylo možné používat jen za určitých, předem stanovených okolností. Je to způsob řízení, způsob vedení lidí, způsob myšlení a způsob bytí. – John Whitmore

Zde jsou čtyři benefity, které koučink přináší:

1. Nalezení vlastní cesty

Koučovaní nezískávají přesné návody od kouče, ale s pomocí kouče je sami nalézají. Prvořadý je samozřejmě cíl, se kterým se spojují lepší výkony. Nejvíce nás zajímá, jak tohoto cíle dosáhnout co nejlépe.

Naše mysl je mnohem silnější soupeř než ten na druhé straně dvorce a kouč pomůže hráči odstranit vnitřní překážky. – Timothy Gallwey, průkopník aplikované psychologie sportu a aplikované psychologie korporací

Koučování je forma vedení rozhovoru mezi koučem a koučovaným (spolupracovníkem). Kouč koučovaného vede, pomáhá mu ve vytváření jeho vlastní cesty k dosažení cílů. Je jeho průvodcem, klade mu různé otázky tak, jak si je koučovaný jinak sám nepokládá. Tým mu umožňuje podívat se na problematiku z jiných úhlů pohledu, následně vyhodnotí různé možnosti a stanoví akční kroky. Díky tomu je schopen najít tu správnou cestu k vyřešení problému.

2. Větší motivace

Koučování je výraznou motivací spolupracovníků. Ta spočívá v tom, že si koučovaný vytváří svá vlastní řešení, zvažuje své možnosti, posuzuje reálné zdroje a termíny ze svého pohledu. Díky tomu přebírá odpovědnost za úkoly a cíle. Po jejich dosažení se raduje ze svých vlastních úspěchů.

3. Samostatnost

Koučování vede k rozvoji kompetencí a k samostatnosti. Koučovaný si svá řešení promýšlí. Vhodné otázky mu pomáhají hledat různé možnosti a zdroje. Koučovaný si znovu a znovu prochází, jak vypadalo plnění jeho řešení, zamýšlí se nad jeho efektivitou a nachází další možnosti, jak využít své nově získané zkušenosti při příštím podobném úkolu.

4. Důvěra

Koučování vytváří otevřený vztah mezi koučem a koučovaným, a to především díky časovému prostoru, naslouchání, podpoře a akceptování názorů. Lidé prostě chtějí být lepší. Chtějí dokázat více.

Pokud na sobě chcete něco zlepšit, proces je v podstatě docela jednoduchý. Je dobré znát způsoby uvažování koučů a řídit se jejich radami. Pokud totiž tyto „techniky“ nasadíte na svůj osobní rozvoj a život, najednou se začnou věci kolem vás měnit a to zpravidla k lepšímu. Začněte přemýšlet a jednat jako bojovník. Namísto obav a strachu vpusťte do svého života odvahu a odhodlání. A pokud se od jisté chvíle nedokážete zlepšovat sami, zkuste vyhledat pomoc. Pomoc, kterou dokáže poskytnout právě kouč .

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center