fbpx

2 dubna

3 příznaky, kterými měříme hodnotu osobnosti

0  comments

Podle čeho měříme hodnotu člověka? Podle čeho měříme jeho sílu osobnosti? Podle čeho měříme skutečný charakter bez přetvářek a falešných názorů?

Velké procento lidí si myslí, že všechny tyto vlastnosti najdeme v lidech, kteří mají peníze, drahá auta, obrovské majetky, a každý večer luxusní jídlo na svém kuchyňském stole. Také věnujeme větší pozornost tomu, kdo má jaký titul před jménem nebo za jménem. Správnou odpověď nenajdeme ani u tzv. „sociálních případů“, které těch peněz nemají až takový dostatek.

Jediným řešením, jak poznat a najít skutečnou hodnotu a charakter daného člověka, je sledovat jeho chování k druhým lidem. Není to o lžích. Nepřevládá zde ani faleš. Ty se vám v konečném důsledku vrátí jako bumerang. Síla člověka spočívá v tom, jak dokáže pomoci a podpořit lidi tehdy, když to nejvíce potřebují. Ne proto, že očekávají finanční odměnu za jejich dobrotu. Nemají také nastaven svůj vlastní splátkový kalendář.

Činí tak z prostého důvodu – věří, že to, co skutečně vytváří harmonii, je porozumění, spolupráce a pomáhání v situacích, kdy je to nejvíce potřeba.

Zajímá vás, jak přesněji poznáte takto čestné a vyspělé lidi? Existují 3 příznaky.

Pokud jsme na dně, pomohou nám vstát

Lidé, kterých se týká tento článek, jsou takzvaní „investiční dobráci“. Proč? Protože vkládají veškeré dobro do něčeho, co se jim samo vrátí. Nejedná se o vypočítavost, ale o jednoduchý koloběh. Jejich odměnou je úsměv jiných lidí. Těší se z úspěchu jiných. Rádi čerpají tu pozitivní energii z jejich pokroku. Investují pozitivně. Nezáleží na tom, zda darují peníze nebo jen odvezou přítele do jiného města. O tom je přece život na této zemi. O vzájemné pomoci jednoho druhému. Lidé nám následně zůstanou zavázáni a budou chtít upřímně splatit svůj dluh jiným skutkem.

Dodržují své sliby

Pokud něco slibujeme, měli bychom vědět, že se jedná o silný závazek vůči tomu druhému. Každý z nás zažil pocit, kdy nás daný člověk zklamal, neboť nedodržel svůj slib i navzdory všem slovům, která před jeho NEuskutečněním vyslovil. Pokud nejsou naše očekávání naplňována, cítíme se zrazení a méněcenní. Okolnosti někdy zamíchají kartami velmi výrazně, ale pokud se tak stane, pokusme se tento slib co nejdříve napravit. Lidé se silným charakterem své sliby podloží přímými skutky a jsou na správném místě, ve správný čas.

Nevybije si svůj hněv na druhých a komplikace řeší s chladnou hlavou

Znám šéfy, kteří své zaměstnance komandují hrozným přístupem. Za menší chyby se jim rozhodnou strhnout jistou částku z výplatní pásky. Také se neubrání ani nadávkám a urážkám, které mají intimní charakter. Skutečný vůdce (zaměstnavatel) problémy řeší s klidem a ví, že člověk je omylné stvoření a nikdo z nás není dokonalý. Namísto toho se rozhodne motivovat svého zaměstnance rozumným způsobem a vytvoří pro něj atmosféru, ve které mu bude potěšením pracovat a napravovat své chyby.

Hněv nikdy nic nevyřešil. „Investiční dobráci“ vědí, že jediný způsob, jak řešit komplikace a temné chvíle, je zachovat chladnou hlavu. Také projevují v těchto momentech respekt pro člověka, který daný problém způsobil.


Naše skutečná hodnota se neskrývá v materiálním množství věcí, které vlastníme, ale v tom, co dáváme druhým. Přesněji v tom, co dáváme těm, které milujeme, které máme rádi a stojí při nás, když máme pocit, že všechno dobro odešlo.

Podporu, kterou dáváme druhým, je možné přirovnat k produktu, který chceme vyrábět. Ty kvalitní produkty se šíří dál a prosperují. Ne však na základě marketingové reklamy, ale díky názoru okolních lidí. Mají s ním totiž osobní zkušenosti a rádi podporují to, co jim pomohlo a s čím byli spokojeni. Pomáhejme a buďme laskaví k druhým. Děláme tím totiž reklamu, sobě samým.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center