fbpx

20 května

17 principů jak dosáhnout osobního úspěchu | Napoleon Hill

0  comments

Napoleon Hill byl americkým autorem, který velkou část života věnoval sepsání první filosofie úspěchu. Tato kniha je nazvána Myšlením k bohatství. Ačkoliv je stará již desítky let, obrací se na ni stále mnoho velice úspěšných lidí, kteří jí i následně doporučují jako knížku, která jim změnila život a stála za jejich úspěchem. Napoleon Hill byl opravdu ohromným myslitelem. Podívejme se na základní lekce, které ve své knize vyzdvihuje.

Zdroj: https://www.fearlessmotivation.com/2017/10/12/think-and-grow-rich-by-napoleon-hill-lessons-greatest-book-ever-written/

Lekce 1: Definice účelu

Definice účelu je výchozím bodem všech úspěchů. Bez záměru a plánu, lidé bezútěšně procházejí životem.

Lekce 2: Mastermind aliance

Zásada Mastermind se skládá z aliance dvou nebo více lidí, kteří pracují v dokonalé harmonii pro dosažení společného cíle. Úspěch nepřichází bez spolupráce ostatních.

Lekce 3: Aplikovaná víra

Víra je stav mysli, díky němuž mohou být vaše cíle, touhy, plány a cíle přeloženy do jejich fyzického nebo finančního ekvivalentu.

Lekce 4: Udělat vždy o něco více

Udělat vždy o něco více je opatření, které vám poskytne více a lepší služby, než za které jste v současné době placeni.

Lekce 5: Příjemná osobnost

Osobnost je součtem duševních, duchovních a fyzických rysů a návyků, které se odlišují od všech ostatních. Je to faktor, který určuje jestli je někdo ostatními oblíbený nebo ne.

Lekce 6: Osobní iniciativa

Osobní iniciativa je síla, která inspiruje dokončení toho, co začíná. Je to síla, která začíná všechny akce. Nikdo není volný, dokud se nenaučí vytvářet své vlastní myšlenky a získá odvahu jednat sám.

Lekce 7: Pozitivní mentální postoj

Pozitivní mentální postoj je správný duševní postoj za všech okolností. Úspěch přináší větší úspěch, zatímco selhání přitahuje více neúspěchů.

Lekce 8: Nadšení

Nadšení je víra v jednání. Je to intenzivní emoce známá jako hořící touha. Přichází zevnitř, i když vyzařuje navenek vyjádřením svého hlasu a tváře.

Lekce 9: Disciplína

Sebe disciplína začíná ovládáním myšlení. Pokud si své myšlenky neovládáte, nemůžete ovládat své potřeby. Sebe disciplína vyžaduje vyvažování emocí vašeho srdce s rozumovou schopností vaší hlavy.

Lekce 10: Přesné myšlení

Síla myšlení je nejnebezpečnější nebo nejvíce prospěšná moc pro člověka v závislosti na tom, jak je používán.

Lekce 11: Kontrolovaná pozornost

Ovládaná pozornost vede ke zvládnutí jakéhokoliv druhu lidské snahy, protože umožňuje zaměřit si svou mysl na dosažení určitého cíle a udržet ji tak na vůli.

Lekce 12: Týmová práce

Týmová práce je harmonická spolupráce, která je ochotná, dobrovolná a svobodná. Kdykoli je duch týmové práce dominantním vlivem v podnikání nebo v průmyslu, úspěch je nevyhnutelný. Harmonická spolupráce je neocenitelný majetek, který můžete získat v poměru k vašemu dávání.

Lekce 13: Nepřítel a porážka

Individuální úspěch je obvykle v přesném poměru rozsahu porážky, kterou jedinec zažil a zvládl. Mnoho takzvaných neúspěchů představuje pouze dočasnou porážku, která se může ukázat jako požehnání v přestrojení.

Lekce 14: Tvůrčí vize

Tvůrčí vize je vyvinuta svobodným a neohroženým užíváním své představivosti. Není to zázračná kvalita s jakou je nadaný nebo není při darování nadaný.

Lekce 15: Zdraví

Zdraví začíná zdravým vědomím zdraví, stejně jako finanční úspěch začíná vědomím prosperity.

Lekce 16: Rozpočet času a peněz

Čas a peníze jsou drahé zdroje a jen málo lidí, kteří usilují o úspěch se vždy domnívá, že nemusí měnit jeden za druhý.

Lekce 17: Návyky

Rozvíjení a vytváření pozitivních návyků vede k duševní pohodě, zdraví a finanční bezpečnosti. Jste to, kde jste kvůli svým zvykům, myšlenkám a skutkům.

Jaký návyk se vám nejvíce líbil? Na kterém musíte zapracovat? Znáte nějaké další moudro jehož autorem je právě Napoleon Hill?


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center